Wydarzenia kulturalne

Rzeszów

Preambuła statutu ZLP


Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.Związek Literatów Polskich

Menu


Wydarzenia kulturalne 2014Wieczór autorski Wiesława Hopa

Zarząd Oddziału ZLP w Rzeszowie oraz Osiedlowy Dom Kultury KARTON RSM serdecznie zapraszają na spotkanie z nowo przyjętym członkiem ZLP, Wiesławem Hopem, prozaikiem z Birczy. Wiesław Hop jest autorem trzech powieści.

Spotkanie odbędzie się 12 grudnia (piątek) 2014 r. o godz. 18:00 w Osiedlowym Domu Kultury KARTON RSM w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 6.


Wydarzenia kulturalne


Prezentacja pożegnalnego tomiku Mariana Berkowicza

Miejska Biblioteka Publiczna i. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli i Stowarzyszenie Literackie „Witryna” zapraszają na prezentację pożegnalnego tomiku poezji Mariana Berkowicza Pozory codzienności.

Spotkanie odbędzie się 11 grudnia (czwartek) 2014 r. o godz. 18:00 w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 10 (Sala Bankietowa — II piętro).


Wydarzenia kulturalne


ADWENTOWE PEJZAŻE DUSZY

Ostatnie w tym roku spotkanie literackie w Wojewódzkim Domu Kultury, zorganizowane w ramach Podkarpackiej Izby Poetów, odbyło się 4 grudnia, a zostało zatytułowane Adwentowe pejzaże duszy, zważywszy na przypadający właśnie okres roku liturgicznego. Nieprzypadkowo też bohaterką tak zatytułowanego spotkania była s. Dawida Ryll, mieszkajaca obecnie w Przemyślu, michalitka, która do Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła wstąpiła w 1981 roku. S. Dawida Ryll od wielu lat jest członkiem ZLP.

Biografię poetki przybliżył, a także przedstawił jej dorobek twórczy, Czesław Drąg, gospodarz i pomysłodawca Izby. S. Dawida Ryll ukończyła filologię polską i teologię na KUL-u. Opublikowała zbiory wierszy: Małe wędrowanie, Przestrzeń ofiarowana, Bez poziomek, Ścieżki niedalekie i Czytanie z księgi lat. Jest też autorką książki Dom w cieniu skrzydeł, powieściowo skonstruowanej biografii Anny Kaworek, współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Michalitek. Powieść ta w tym roku została opublikowana w języku hiszpańskim, jak też doczekała się wydania w wersji audio.

W wielkim skupieniu zebrani wysłuchali wierszy zaprezentowanych przez Danutę Pado, jak i przez samą autorkę. W swoich utworach poetka łączy liryczną niepowtarzalność obrazu ze stale obecnym dążeniem umysłu i woli do świata nadprzyrodzonego. Wykorzystuje w wierszach fragmenty krajobrazu (o czym w dyskusji mówił Stefan Żarów), które składają się na teologicznie ukierunkowany pejzaż duszy. Jest to poezja pełna paradoksów, zwłaszcza dotyczących relacji człowiek — Bóg. Autorka unika jednak patosu w pochwałach dzieła stworzenia, stosując w utworach oszczędne i niewyszukane środki wyrazu.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: ks. Józef Bar — wikariusz biskupi ds. zakonnych i oficjał Sądu Metropolitalnego w Przemyślu, s. Sebastiana, a także prof. Marlena Makiel-Hęndrzak z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Małgorzata Ożóg — artysta plastyk oraz Józef Tadla — kierownik Osiedlowego Domu Kultury Karton RSM.

Adam DECOWSKI


Spotkanie z s. Dawidą Ryll

Podkarpacka Izba Poetów Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie zaprasza na „Adwentowe Pejzaże Duszy” — spotkanie literackie z s. Dawidą Ryll, michalitką, należącą do Oddziału Rzeszowskiego ZLP.

Spotkanie odbędzie się dnia 4 grudnia 2014 r. (czwartek) o godz. 17:00 w Klubie Turkus WDK, Rzeszów, ul. Okrzei 7.


Wydarzenia kulturalne


ZADUSZKI MICKIEWICZOWSKIE 2014

Jedną ze wsi należących do gminy Radomyśl jest Rzeczyca Okrągła. Na trwałe pozostaje z nią związane nazwisko rzeźbiarza Józefa KUCZMANA (1911-1993), mieszkańca tej wsi i twórcy tutejszego pomnika Adama Mickiewicza. Uparci mieszkańcy wsi w odpowiedzi na jego inicjatywę, mimo rozmaitych przeciwności stworzyli fundusz składkowy (7000 ówczesnych złotych), wykonywali też sami prace fizyczne przy wznoszeniu pomnika. W ten sposób powstał unikatowy w Polsce wiejski pomnik Wieszcza — wzniesiony we wsi i przez wieś. Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpiło 16 września 1956 r.

W 2010 r. pomnik ten przykuł uwagę Małgorzaty Żureckiej, poetki, wiceprezes Oddziału Rzeszowskiego Związku Literatów Polskich i ówczesnej wiceprezes Stowarzyszenia Literackiego WITRYNA w Stalowej Woli. Zainspirowana tym odkryciem, postanowiła wraz z innymi „witryniarzami” przyjrzeć się temu monumentowi z bliska. Zetknięcie z pomnikiem sprawiło, że postanowili odnowić i rozkrzewić szeroko pamięć o tym dziele sztuki rzeźbiarskiej. Pani Małgorzata wpadła wówczas na pomysł zorganizowania spotkań literackich Witryny „pod Mickiewiczem”. I od tamtej pory corocznie odbywają się literackie imprezy mickiewiczowskie pod rzeczyckim pomnikiem, z udziałem młodzieży szkolnej — z reguły w listopadzie, podczas tzw. Zaduszek Mickiewiczowskich.

Tak było też i tym razem, w piątek 28 listopada 2014 r. W tym roku uroczystość Zaduszek Mickiewiczowskich została połączona z konkursem plastycznym dla młodzieży okolicznych szkół pt. „Mickiewicz w naszej gminie”, zorganizowanym przez Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem i przy współorganizacji SL Witryna w Stalowej Woli.

Aura, mimo listopadowego chłodu, sprzyjała i stawała się coraz bardziej słoneczna. Spotkanie „pod Mickiewiczem” rozpoczęło się o godz.12.00 od zapalenia zniczy i złożenia pod pomnikiem kwiatów przez delegację dzieci i młodzieży z ZS w Rzeczycy Długiej, licznie przybyłą na tę uroczystość na czele z dyr. mgr Jackiem Bochniakiem — dokonały tego panie Małgorzata Żurecka, wiceprezes Oddziału Rzeszowskiego ZLP oraz Agnieszka Bulicz, prezes Stowarzyszenia Literackiego WITRYNA, jak również p. Teresa Lachowska, dyrektor GCK w Radomyślu n/Sanem i p. Leokadia Gugała, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Radomyślu n/Sanem. Była też obecna delegacja członków i przyjaciół WITRYNY z odległego Rudnika nad Sanem, pod przewodem p. Wiktorii Serafin, która z entuzjazmem wszystko fotografowała.

Po powitaniu zebranych przez prowadząca, p. Małgorzata Żurecka, oddała głos Mirosławowi Grudniowi, wiceprezesowi Stowarzyszenia WITRYNA, a zarazem byłemu nauczycielowi poloniście. Nawiązał on do wypowiedzi Zygmunta Krasińskiego o zmarłym Wieszczu: Z NIEGO MY WSZYSCY — i zadał obecnym pytanie: czy nadal mówimy i myślimy Mickiewiczem?... A w konsekwencji zadanego pytania przeprowadził wśród zgromadzonej młodzieży szkolnej błyskawiczny i dowcipny quiz mickiewiczowski… wykazujący, że szereg wyrażeń utworzonych przez Mickiewicza i znanych z jego utworów weszło na trwałe do mowy polskiej. Quiz wzbudził żywe zainteresowanie i aplauz wśród dzieci młodzieży.

Poetka Teresa Ujda zaprezentowała zebranym swój wiersz o Mickiewiczu. Poeta i stalowowolski bard Piotr Sikorski wykonał z akompaniamentem gitary piosenkę własnej kompozycji na tematy mickiewiczowskie, ułożoną i skomponowaną specjalnie na okazję spotkań pod pomnikiem.

Na zakończenie Mirosław Grudzień pokazał dyrektorowi ZS w Radomyślu n/Sanem i przekazał do biblioteki szkolnej egzemplarz wiosennego numeru literackiego dwumiesięcznika LUBLIN, zawierający obszerny artykuł jego pióra o rzeczyckim pomniku i tutejszych mickiewiczowskich spotkaniach literackich pt. MICKIEWICZ W LASACH JANOWSKICH. Drugi egzemplarz czasopisma przekazano córce śp. Rzeźbiarza, pani Helenie Staniek, malarce.

Uroczystość okazała się w tym roku nadzwyczaj udana, wizyta „witryniarzy” przebiegła w ciepłej i miłej atmosferze, zakończona zwiedzaniem wystawy pokonkursowej „Mickiewicz w naszej gminie” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzeczycy Długiej, w gościnnej aurze gościnności okazanej przez gospodarzy, w tym przez panie z Gminnej Biblioteki Publicznej — Filii w Rzeczycy Długiej.


Mirosław GRUDZIEŃ


Wydarzenia kulturalne


EDWARD BOLEC WYRÓŻNIONY

W IX Ogólnopolskim Konkursie Małych Form Literackich im. Stefana Żeromskiego Edward Bolec otrzymał wyróżnienie za tekst pt. Nikt. Organizatorami konkursu były Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie — Oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie i Towarzystwo Przyjaciół Zakładu Leczniczego Uzdrowisko Nałęczów S.A. Wyróżnione opowiadanie znajdzie się w almanachu, który zamierzają wydać organizatorzy konkursu. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 22 listopada 2014 r. w Sali Balowej Pałacu Małachowskich w Nałęczowie.

Laureatowi gratulujemy!


Wydarzenia kulturalne


KILKA PRZYPADKÓW SZCZĘŚLIWYCH I INNE POWIEŚCI

W Osiedlowym Domu Kultury „Karton” 21 listopada br. odbyło się spotkanie literackie z Magdaleną Zimny-Louis, rodowitą rzeszowianką, autorką trzech powieści, kilka miesięcy temu przyjętą do ZLP. Pisarka po przeszło 20. latach pobytu w Wielkiej Brytanii wróciła do Polski i do Rzeszowa. W czasie spotkania interesująco i z dużym poczuciem humoru opowiadała o tym, jak wyglądała jej droga twórcza.

W 2005 r. odważyła się, jak powiedziała, wziąć udział w konkursie „Polityki” zatytułowanym „Pisz do Pilcha”. Jej opowiadanie Studnia znalazło się wśród trzydziestu kilku, które Jerzy Pilch wybrał do druku sponad 3. tysięcy nadesłanych. I właśnie to opowiadanie przeczytał przed licznie zgromadzonymi słuchaczami Maksymilian Wiszniewski. towarzyszący autorce przedstawiciel Wydawnictwa Prószyński Media Sp. z o. o.

Przez następnych pięć, sześć lat Magdalena nie publikowała nowych tekstów literackich, ale gdy Wydawnictwo Replika ogłosiło konkurs pod hasłem „Świat Kobiety”, okazało się, że miała prawie gotową książkę na ten konkurs. Dostała za nią wyróżnienie i dzięki temu w 2011 r. wyszła powieść Ślady hamowania. Kolejna powieść — Pola — ukazała się rok później w tym samym wydawnictwie i otrzymała główną nagrodę czytelniczek na Festiwalu Literatury „Pióro i pazur”. W bieżącym roku Magdalena Zimny-Louis opublikowała swoją trzecią powieść Kilka przypadków szczęśliwych, podsumowującą jej lata pracy dla sądownictwa i policji brytyjskiej. Powieść wyszła w oficynie wydawniczej Prószyński i S-ka.

Zanim została pisarką, była też dziennikarką, pisującą do takich czasopism jak „Tygodnik żużlowy”, „Speedway Star”, „Evening Star”, „Żużel”, „Tempo”. Będąc przez 10 lat w Wielkiej Brytanii, pełniła też funkcję menadżera klubu żużlowego Ipswich Witches.

Magdalena Zimny-Louis jest osobą bardzo aktywną. Obecnie pracuje nad scenariuszem do serialu telewizyjnego, a także pisze następną powieść. Na Podkarpackim Portalu Opinii „Biznes i styl” zamieszcza felietony z cyklu „Angielskie poczucie humoru”.

Na wieczór autorski pisarki z Rzeszowa przybyło, jak zawsze na spotkania organizowane przez Oddział ZLP w Rzeszowie wspólnie z Osiedlowym Domem Kultury „Karton”, wielu poetów, pisarzy, działaczy kultury, sympatyków i miłośników dobrej literatury oraz liczna grupa przyjaciół i członków rodziny Magdaleny Zimny-Louis. Obecna była m.in. Bożena Putyło — wicedyrektorka I LO im. St. Konarskiego w Rzeszowie i zarazem nauczycielka języka polskiego przyszłej pisarki.

Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc wystosował do autorski list gratulacyjny, w którym życzył jej dalszych sukcesów literackich i podkreślił jak ważne są książki, poruszające w sposób artystyczny współczesne problemy Polaków. List odczytał Mieczysław Arkadiusz Łyp, a spotkanie prowadził Edward Bolec.


Wieczór autorski Magdaleny Zimny-Louis

Zarząd Oddziału ZLP w Rzeszowie oraz Osiedlowy Dom Kultury KARTON RSM serdecznie zapraszają na spotkanie z Magdaleną Zimny-Louis, prozaikiem z Rzeszowa, autorką znanych i poczytnych powieści.

Spotkanie odbędzie się 21 listopada 2014 r. (piątek) o godz. 18:00 w Osiedlowym Domu Kultury KARTON w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 6.


Wydarzenia kulturalne


VII FESTIWAL POEZJI SŁOWIAŃSKIEJ — PRZYSTANEK MIELEC

Dnia 14 listopada 2014 r. w Domu Kultury SCK w Mielcu był promowany sto siódmy numer „Poezji dzisiaj”, zawierający — m.in. — wiersze członków Grupy Literackiej „Słowo”. Promocja odbywała się w ramach VII Festiwalu Poezji Słowiańskiej, cyklicznej międzynarodowej imprezy organizowanej przez Aleksandra Nawrockiego (ZLP), redaktora naczelnego wspomnianego czasopisma. Do Mielca przybyli poeci z Rosji, Białorusi, Serbii oraz polscy poeci z kraju i z Anglii. Imprezę uświetnił recital Jerzego Mamcarza.

egz


Wydarzenia kulturalne


PROMOCJA „SZKOLNEGO” TOMIKU W JEŻOWEM

Promocja almanachu poetyckiego „Jestem z kropli rosy”, która odbyła się 10 listopada w Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem, ściągnęła sporą grupę znajomych twórców, ich rodziny oraz amatorów poezji. Ten zbiorek wierszy byłych uczniów Zespołu Szkół w Jeżowem mógł się ukazać za sprawą projektu „Kulturalne inspiracje młodych twórców”, który był realizowany przez Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem. Środki na to zadanie pochodziły z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Pan Robert Bednarz, prezes Stowarzyszenia „ANIMUS” i zarazem koordynator projektu, zadbał o stronę organizacyjną, prezenty dla twórców i catering, zaś dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem — Zbigniew Bednarz, przygotował salę, na której wieczorek poetycki promujący almanach się odbył. Prowadzenie tego wieczorku było zaś zadaniem Ryszarda Mścisza, który zbiorek „Jestem w kropli rosy” przygotował, a wcześniej był opiekunem wszystkich jego współautorów — jako polonista uczący w Zespole Szkół w Jeżowem. Sam almanach, wydany miesiąc wcześniej przez Wydawnictwo Sztafeta w Stalowej Woli, ukazał się także w związku z 20-leciem tej szkoły, które było obchodzone 15 października.

Trudno było zebrać większą grupę poetów z 19. współautorów almanachu, tym bardziej, że kilka osób przebywa za granicą, niektóre mieszkają z dala od swoich rodzinnych stron, pracują. Ostatecznie pojawiło się siedmiu twórców: Andrzej Łysiak, Paulina Krasoń, Katarzyna Jabłońska-Sudoł, Krzysztof Socha, Dominika Gil, Katarzyna Dąbek i Aneta Bąk. Karolinę Szewczyk natomiast niejako zastąpiła jej siostrzenica, Sylwia Szewc, która recytowała wiersze tej laureatki wielu ogólnopolskich konkursów. Drugą licealną recytatorką, również uczennicą klasy I LO w Jeżowem, była Magdalena Sobieszek, która wykonała wiersze trzech innych nieobecnych autorek. Utwory pozostałych nieobecnych na wieczorku twórców recytował Ryszard Mścisz, obecni zaś poeci sami prezentowali wybrane przez siebie utwory (niekiedy także te nowsze, powstałe już po ukończeniu liceum).

Prowadzący wieczorek zaczął od przytoczenia fragmentu wiersza Karoliny Szewczyk, który dały zbiorkowi tytuł — „Jestem w kropli rosy”. Nawiązał do wieloletniej poetyckiej tradycji w Zespole Szkół w Jeżowem i sukcesów konkursowych osiąganych przez uczniów, następnie zaś do projektu „Kulturalne inspiracje młodych twórców”, który pozwolił zrealizować wydawnicze marzenia. O projekcie opowiedział jego koordynator Robert Bednarz, pokazując różne przedsięwzięcia podejmowane w związku z nim, a zwłaszcza te łączące się z wydaniem almanachu. Z kolei różne okoliczności związane z pracą nad książką poetycką, przygotowaniem jej wydania przybliżył Ryszard Mścisz. On też przedstawił współautorów zbiorku „Jestem w kropli rosy” i zaprosił tych spośród nich, którzy przybyli na promocję, do przygotowanych dla nich stolików z egzemplarzem tego wydawnictwa i innymi, będącymi formą uczczenia 20-lecia Zespołu Szkół w Jeżowem.

Ryszard Mścisz opowiedział o początkach poetyckiej tradycji w jeżowskim Zespole Szkół — przedstawił też pierwszą z osiągających sukcesy poetek, Annę Stadnicką, i odczytał jej dwa wiersze. Kolejnym twórcą był obecny na promocji Andrzej Łysiak, który opowiedział o swoich twórczych poczynaniach i szkolnych latach, ale o odczytanie wierszy poprosił prowadzącego. Ryszard Mścisz przedstawiał krótko, często w luźnej anegdotycznej formie, kolejnych twórców, ich dokonania, następnie zaś — przy wsparciu Magdaleny Sobieszek i Sylwii Szewc — prezentował utwory nieobecnych na promocji twórców. Natomiast obecni autorzy, także zaprezentowani i wprowadzeni przez swojego dawnego opiekuna, nie tylko czytali swe wiersze, ale krótko opowiedzieli o twórczych poczynaniach, licealnych latach, dziękowali poloniście, który czuwał nad ich poetyckim rozwojem. W ten sposób, po Andrzeju Łysiaku, zaprezentowali się jeszcze Paulina Krasoń, Katarzyna Jabłońska-Sudoł, Krzysztof Socha, Dominika Gil, Katarzyna Dąbek i Aneta Bąk. Wiersze Karoliny Szewczyk wyrecytowała Sylwia Szewc, natomiast Magdalena Sobieszek zaprezentowała utwory Magdaleny Baran, Karoliny Kalety i Moniki Korzeń. Wiersze innych nieobecnych twórców recytował Ryszard Mścisz — była to poezja Karoliny Błońskiej (Wyrwy), Edyty Tarnawskiej-Głuszak, Magdaleny Michalak (Stój), Moniki Dudek (Piędel), Pauliny Czarneckiej (Czerepak), Katarzyny Czerepak i Karoliny Cisek. Za współautorkę almanachu można uważać także, mającą za sobą zresztą poetyckie próby, Mariolę Bujak, której piękny rysunek został wykorzystany na okładce.

Po prezentacji wszyscy obecni twórcy stanęli do zdjęcia, otrzymali także prezenty od koordynatora projektu — Roberta Bednarza. Następnie poeci z almanachu „Jestem w kropli rosy” rozdali swój zbiorek wszystkich obecnym na sali gościom, wśród których można było między innymi wypatrzeć rodziców Katarzyny Dąbek (jej tato, Jacek, sam zaczął tworzyć pod wpływem córki), mamę Anety Bąk, dyrektorkę Publicznego Gimnazjum w Jeżowem — Krystynę Jabłońską, i brata Andrzeja Łysiaka — Tomasza, znanego pisarza, aktora i dziennikarza radiowego.

Potem zaczęła się część luźniejsza, mniej oficjalna odsłona wieczorku promocyjnego. Można było porozmawiać z autorami, koordynatorem projektu czy opiekunem twórców, zebrać od poetów autografy, skorzystać ze smacznych przekąsek przygotowanych na tę okazję. Sympatyczna wymiana zdań i luźne spotkania trwały jeszcze długo, autorzy byli oblegani przez swoich znajomych i amatorów twórczości, sami wymieniali się uwagami związanymi z różnymi okresami ich pobytu w szkole i twórczymi poczynaniami. Na koniec autorzy odebrali sporą ilość autorskich egzemplarzy almanachu, a pozostali uczestnicy wieczorku promocyjnego — na pewno z miłymi wrażeniami — mogli udać się do domów, mając perspektywę wolnego świątecznego dnia w dniu 11 listopada.

rm


Wydarzenia kulturalne


DIAMENT, ZŁOTO I INNE LITERACKIE „KRUSZCE” NA GALI ZLP

Za każdym razem uroczystość wręczania „Złotych Piór” jest dla Oddziału Związku Literatów Polskich w Rzeszowie sporym wydarzeniem. Jednak wręczanie „Diamentowego Pióra”, które ma miejsce raz na kilka lat, zadecydowało o wyjątkowości 22. edycji tej honorowej nagrody ZLP. Tym bardziej, że wśród najwybitniejszych twórców kraju znalazł się członek Oddziału — Zbigniew Domino. Tym samym autor Syberiady polskiej stanął obok najwybitniejszych twórców, Wiesława Myśliwskiego i Tadeusza Różewicza, którzy zostali do tej pory nagrodzeni „Diamentowym Piórem”.

Licznie zgromadzonych w gościnnym Osiedlowym Domu Kultury „Karton” RSM twórców i amatorów twórczości powitał prezes Oddziału ZLP — Edward Bolec. Kierownik „Kartonu”, Józef Tadla od lat wspiera wszelkie inicjatywny i formy działalności Oddziału. Prezes Bolec z panią wiceprezes Małgorzatą Żurecką poprowadził uroczystość, która miała miejsce w sobotę 18 października. Wśród powitanych przez prowadzących wyjątkowych gości znaleźli się między innymi dyrektorka WiMBP, Barbara Chmura, zastępca dyrektora departamentu edukacji i nauki Urzędu Marszałkowskiego, Katarzyna Kuczmenda, Jolanta Wagner z Urzędu Miasta, kierująca administracją Osiedla Baranówka RSM, Maria Kuźniar, pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego — dr Zofia Brzuchowska, dr Hanna Krupińska-Łyp, dr Stanisław Dłuski i Stach Ożóg oraz prezes Stowarzyszenia Nasz Dom Rzeszów — Jerzy Maślanka. Powitania skierowane zostały także do środowisk twórczych oraz przedstawicieli mediów, w tym Radia Rzeszów i Telewizji Rzeszów. Wielu z nich, w tym Ryszard Zatorski z miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów”, niezawodnie towarzyszący poczynaniom ZLP, przybyło na tę uroczystość i zapewniło jej medialną oprawę.

Rozpoczęcie i zakończenie uroczystości przypadło jednak uformowanemu na tę okoliczność zespołowi Jerzego Dyni, który przyjął nazwę Res-Voc. Młode wykonawczynie Kamila Mokrzycka i Kamila Szeliga w tym projekcie muzycznym występowały z dojrzałymi wokalistami Andrzejem Warchołem i Henrykiem Wądołkowskim. Repertuar zaś przede wszystkim wiązał się z Rzeszowem, jego historią i szczególną aurą.

Właściwa prezentacja tegorocznych laureatów musiała zacząć się od laureata „Diamentowego Pióra” za całokształt twórczości, Zbigniewa Dominy, którego dokonania przedstawił prezes Edward Bolec. Podobnie jak dla pozostałych laureatów, specjalne pismo do autora syberyjskich trylogii wystosował i przesłał bukiet kwiatów prezydent Rzeszowa — Tadeusz Ferenc. Zbigniew Domino w pięknych, pełnych emocji słowach podziękował za to zaszczytne wyróżnienie i pokazał, jak ważne jest ono dla niego osobiście i na ile utwierdza go w obranej drodze twórczej.

Kolejną laureatkę, dr Zofię Brzuchowską, która od wielu lat współpracuje z środowiskiem twórczym ZLP, aktywnie uczestniczy w większości wydarzeń literackich, a przede wszystkim omawia, recenzuje dorobek twórczy pisarzy z Podkarpacia, przedstawił członek Oddziału — Mieczysław A. Łyp. „Złote Pióro”, jakie przyznano jej za ów dorobek, przyjęła pani doktor z właściwą sobie skromnością i pokorą. Dziękując za nie, opowiedziała o swoim podejściu do twórców, nastawieniu do dokonań regionalnych autorów i tych wyznacznikach, atutach twórczych, które dla niej są szczególnie istotne.

Następną laureatkę „Złotego Pióra”, Dorotę Kwokę, która to wyróżnienie otrzymała za wydany w 2013 r. tomik Wodospadem, przedstawiła Małgorzata Żurecka. Wprawdzie jest ona członkiem Kieleckiego Oddziału ZLP, ale jej zaangażowanie w całokształt życia literackiego Podkarpacia, w tym twórców z kręgu Oddziału Rzeszowskiego, jest ogromne. W swoim pięknym wprowadzeniu do tomiku jego walory odkrył przed czytelnikami Jan Tulik, zaś twórcy Oddziału na swoim zebraniu docenili wartość poszczególnych wierszy i tomiku jako całości. Dorota Kwoka ze wzruszeniem i łamiącym się głosem (znanym wszak wcześniej z pięknych recytatorskich wykonań poezji i prozy) podziękowała za takie uhonorowanie jej dzieła.

Ewelina Łopuszańska otrzymała statuetkę za najlepszy debiut Podkarpacia w 2013 r., a tomik, który to wyróżnienie przyniósł nosi tytuł Ewoliny. Dr Stanisław Dłuski, autor wstępu do tomiku, pisze o „odległych skojarzeniach”, charakterystycznych dla poetki, co potwierdził także przedstawiający ją Wacław Turek, dodając, że nie był często w stanie za tymi „skokami wyobraźni” nadążyć. Również Ewelina Łopuszańska podkreśliła, jak cenne i ważne jest dla niej takie docenienie wydanego przez nią zbiorku.

Małgorzata Żurecka zaprezentowała innego zdobywcę statuetki — tym razem dla „Mecenasa Kultury”. Otrzymało ją, wydatnie wspierające Oddział ZLP w Rzeszowie, Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „Izomet” s. j. w Stalowej Woli, a imiennie jego właściciele — Stanisław Krawiec i Jan Ozga. Mieczysław A. Łyp z kolei zaprezentował laureatkę „Srebrnej Kaliope” i samo piękne trofeum, które ufundował dla Urszuli Kopeć-Zaborniak za jej debiutancki tomik Data ważności. Autorka nie mogła być na uroczystości obecna, ale nagroda zostanie jej wręczona później. Podobnie zresztą jak kolejny dodatkowy laur, przyznany dla znakomicie prowadzącego stronę internetową Oddziału i również niemogącego się pojawić w tym dniu Edwarda Guziakiewicza — jej redaktora naczelnego, webmastera, webdesignera i administratora. Oddział ZLP dyplom i specjalne podziękowania skierował do redaktor naczelnej pisma „Krynica” z Kijowa, Doroty Jaworskiej, która regularnie i interesująco promuje w swoim piśmie twórców ze swojego kręgu. Inną nagrodę, wraz ze specjalnym pismem jej towarzyszącym — jak przy nagrodach wcześniejszych, otrzymał kierownik „Kartonu”, Józef Tadla, który na początku sam uhonorował podobnie laureata „Diamentowego Pióra”.

Dodatkowe podziękowania i formy uhonorowania laureatów, zwłaszcza laureata „Diamentowego Pióra” — Zbigniewa Dominy — skierowane zostały przez Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Jerzego Nawrockiego (w imieniu jej prezesa Józefa Kawałka). W oryginalny sposób nagrodziła laureatów redaktor naczelna pisma „Krynica” w Kijowie, Dorota Jaworska, która każdemu wręczyła „nagrodę pieniężną” w formie pięknie opakowanej złotej hrywny.

Zasadnicza część koncertu, którą z wdziękiem wodzireja i wiedzą muzycznego eksperta poprowadził Jerzy Dynia, stała się niejako zaczątkiem zakulisowych spotkań i indywidualnych form kontaktu z nagrodzonymi twórcami. Można było im pogratulować, zakupić ich książki i zdobyć autografy autorów. Jednocześnie przez cały czas była okazja do podziwiania ekspozycji fotograficznej Wacława Turka oraz obrazów i grafik nowego członka Oddziału — Tadeusza Masłyka. Przygotowany dla gości imprezy poczęstunek, rozmowy i różnorakie plany artystyczne wypełniły końcową część uroczystości, która nastąpiła po występie zespołu Jerzego Dyni. Prezes Edward Bolec zdradził, że wkrótce będzie okazja do świętowania kolejnego ważnego wydarzenia dla Rzeszowskiego Oddziału ZLP, albowiem w najbliższych tygodniach ukaże się almanach twórców w nim zrzeszonych, którego opracowania podjęli się m.in. dr Zofia Brzuchowska, Edward Guziakiewicz i Adam Decowski.

Ryszard MŚCISZ
Fot. Wacław TUREK


Wydarzenia kulturalne


PROMOCJA TOMIKU POEZJI ANDRZEJA TALARKA

W sobotę, 11 października 2014 r., odbyła się promocja czwartego już tomiku poezji Andrzeja Talarka Jak Piłat, zawierającego pełne filozoficznej zadumy i pochylenia się nad Biblią reminiscencje z podróży do Ziemi świętej. Spotkanie, zorganizowane przez Grupę Literacką „Słowo”, miało miejsce w Domu Kultury SCK w Mielcu. Uczestniczyli w nim m.in. Edward Guziakiewicz i Włodzimierz Kłaczyński, prozaicy, członkowie Związku Literatów Polskich. Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie reprezentował Stefan Żarów, jego wiceprezes. Wiersze interpretował, obok samego autora, zaproszony Stach Ożóg z Rzeszowa. Grał zespół „Cantica Romanza”.

egz


Wydarzenia kulturalne


AUTOR SYBERIADY POLSKIEJ Z WIZYTĄ W JEŻOWEM

Dnia 10 października 2014 r. — w auli Zespołu Szkół w Jeżowem — grupa uczestników warsztatów literackich, licealistów z tej szkoły oraz gimnazjalistów z Jeżowego, Grobel, Jaty, Cholewianej Góry i Starego Nartu, spotkała się ze znanym rzeszowskim pisarzem, autorem Syberiady polskiej, Zbigniewem Dominą. Spotkanie to, podobnie jak przeprowadzone we wrześniu warsztaty, odbyło się w ramach projektu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Kulturalne inspiracje młodych twórców”, podjętego przez Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem. Prezes Stowarzyszenia „Animus” i zarazem koordynator projektu, Robert Bednarz, również aktywnie uczestniczył w spotkaniu z prozaikiem. Wzięli w nim udział także dyrektor Zespołu Szkół w Jeżowem, Stanisław Haduch, grupa nauczycieli z tej szkoły oraz Małgorzata Żurecka, wiceprezes Rzeszowskiego Oddziału ZLP i zarazem przewodnicząca jury konkursu literackiego „Gdy słowa dojrzewają”, organizowanego przez Zespół Szkół w Jeżowem.

Spotkanie prowadził polonista Ryszard Mścisz. Zaczął od przedstawienia Zbigniewa Dominy, jego dorobku twórczego, a także dokonań i osiągnięć życiowych. Uczniowie sporo wiedzieli o autorze, dzięki przygotowanym gazetkom i wyświetlanym na lekcjach fragmentom filmu Syberiada polska, zrealizowanego przez Janusza Zaorskiego na podstawie powieści Dominy. Autor odpowiadał na pytania Ryszarda Mścisza, Małgorzaty Żureckiej i polonistki Zespołu Szkół w Jeżowem, Ireny Czyżowskiej-Smusz. Sam też interesująco rozwinął niektóre wątki, związane z jego życiem i poczynaniami twórczymi. Opowiedział m.in. o dramatycznych wojennych losach swojej rodziny, ciekawej historii współpracy z Wydawnictwem Studio EMKA, które wydało Syberiadę polską, a później kolejne jego książki, odniósł się do filmu na kanwie jego powieści, a także nawiązał do wyjątkowych kontaktów i znajomości, które mógł zawrzeć dzięki temu dziełu, oraz o odnalezieniu dawnych znajomych z Kalucze na Syberii, dokąd został przesiedlony wraz z rodziną. Wspomniał także o książce Kraina smoka, powstałej w związku z podróżą do Chin, posiłkując się jej fragmentami.

Spotkanie w Jeżowem odbyło się na tydzień przed wręczeniem Zbigniewowi Dominie kolejnej ważnej nagrody literackiej. Zostało mu bowiem przyznane przez Rzeszowski Oddział ZLP „Diamentowe Pióro”, przeznaczone dla najwybitniejszych polskich pisarzy i poetów. Do tej pory otrzymali tę nagrodę jedynie Wiesław Myśliwski, z którym zresztą Zbigniew Domino pozostaje w przyjacielskich relacjach, oraz Tadeusz Różewicz. Spotkanie z rzeszowskim prozaikiem splotło się z jubileuszem 20-lecia Zespołu Szkół w Jeżowem, przypadającym 15 października.

Na uczestniczących w spotkaniu gimnazjalistów czekał jeszcze szczególny moment, bowiem otrzymali oni dyplomy za udział w warsztatach literackich i wydany zaledwie dzień wcześniej almanach poetycki szkolnych twórców Zespołu Szkół w Jeżowem Jestem z kropli rosy. Dyplomy i tomik zostały im wręczone przez autora Syberiady polskiej oraz przez Małgorzatę Żurecką i Roberta Bednarza.

rm


Wydarzenia kulturalne


GIMNAZJALIŚCI Z GMINY JEŻOWE DOSKONALĄ WARSZTAT TWÓRCZY

15-godzinne warsztaty literackie dla gimnazjalistów z gminy Jeżowe to jedno z przedsięwzięć podjętych w ramach projektu „Kulturalne inspiracje młodych twórców”, który jest realizowany przez Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem. Nad tym zadaniem, finansowanym ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, czuwa prezes „ANIMUSA” — Robert Bednarz.

Warsztaty literackie prowadzone były w cyklu trzech pięciogodzinnych zajęć i odbywały się w kolejnych tygodniach września 2014 r. w auli Zespołu Szkół w Jeżowem. Prowadził je polonista tej szkoły, Ryszard Mścisz, który jest także twórcą z dorobkiem kilku książek, członkiem Związku Literatów Polskich i krytykiem literackim. To również organizator konkursu literackiego dla gimnazjalistów „Gdy słowa dojrzewają”, którego podwójną laureatką jest jedna z uczestniczek warsztatów — Katarzyna Marut z Publicznego Gimnazjum w Starym Narcie. Szesnastu gimnazjalistów z Jeżowego, Grobel, Jaty, Cholewianej Góry i Starego Nartu poznawało warsztat poetycki i prozatorski, miało okazję zapoznać się z dorobkiem twórców Podkarpacia i szkolnych poetów odnoszących sukcesy na konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich. Ważnym elementem zajęć warsztatowych były ćwiczenia rozwijające twórcze predyspozycje i talenty. Tworzenie konstrukcji metaforycznych, poprawianie tekstów i kończenie historii zaproponowanej przez prowadzącego, pisanie opowiadania na wybrany temat i wiele innych zadań czekało na uczestników warsztatów. Mogli oni wypowiedzieć się na temat twórczości, ocenić konkursowe poczynania swoich kolegów, poznać uwagi na temat tworzenia poezji i prozy. Przy okazji zaś poznali szkołę, gazetkę szkolną „Post Scriptum”, zachęceni do tego na pierwszym spotkaniu przez dyrektora Zespołu Szkół w Jeżowem — Stanisława Haducha, który serdecznie powitał uczniów w auli swojej szkoły.

Koordynator projektu zadbał o wyposażenie uczestników warsztatów w potrzebne materiały, przybory do pisania, a we współpracy z Zespołem Szkół także o posiłki dla twórczych gimnazjalistów. Warsztaty przebiegały w miłej atmosferze i z pewnością stały się nie tylko inspiracją do twórczych poczynań uczestników, ale także będą pomocne dla uczniów w nauce języka polskiego. Gimnazjaliści z Grobel, którzy wzięli udział w warsztatach to Aleksandra Puchalska, Izabela Łyko i Monika Szewc, z Publicznego Gimnazjum w Jeżowem przybyli zaś Olga Grabiec, Arkadiusz Komsa i Weronika Paszek. Z Jaty przyjechali Sebastian Marut, Izabela Marszał i Natalia Sudoł, z Cholewianej Góry — Izabela Sudoł, Marta Iskra i Joanna Socha, zaś ze Starego Nartu — Anna Chudzik, Martyna Gil, Katarzyna Marut i Wioletta Sudoł.

Wszyscy uczestnicy otrzymają specjalne dyplomy, które wręczy koordynator Robert Bednarz i znany pisarz, autor Syberiady polskiejZbigniew Domino. Spotkanie z rzeszowskim prozaikiem będzie swego rodzaju zwieńczeniem warsztatów. Jednakże w jakiś sposób łączy się z nimi również przedsięwzięcie wydawnicze. W ramach projektu „Kulturalne inspiracje młodych twórców” zostanie wydany almanach poetycki Jestem w kropli rosy, w którym zaprezentowany został dorobek 19. poetów uczących się przez lata w Zespole Szkół w Jeżowem i osiągających różne sukcesy, między innymi w ogólnopolskich i wojewódzkich konkursach. Publikacja ta zarazem w jakiś sposób uhonoruje 20-lecie tej szkoły, które w tym roku przypada i będzie obchodzone uroczyście 15 października.

rm


Wydarzenia kulturalne


ROCZNICA ŚMIERCI PRZYBOSIA

Dnia 6 października w 44. rocznicę śmierci Juliana Przybosia, jednego z najwybitniejszych poetów Awangardy Krakowskiej, przedstawiciele Związku Literatów Polskich Oddziału w Rzeszowie, Edward Bolec i Adam Decowski, młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół w Gwoźnicy Górnej złożyli kwiaty na grobie Poety. Julian Przyboś urodził się w Gwoźnicy Dolnej, w rodzinnych stronach został też pochowany.

W Gwoźnicy Górnej znajduje się Muzeum Biograficzne Juliana Przybosia. Utworzone zostało w zagrodzie pogórzańskiej składającej się z chałupy z dziewiętnastego wieku, stodoły, spichlerza i stajni.

egzWydarzenia kulturalne


Z PODKARPACKĄ IZBĄ POETÓW W JASIENICY ROSIELNEJ

Poeta Janusz Kapuściński z Mielca — dnia 26 września 2014 r. — stał się głównym bohaterem kolejnej edycji Podkarpackiej Izby Poetów, cyklicznej imprezy, organizowanej od wielu lat przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Spotkanie odbyło się w malowniczej wiosce Jasienica Rosielna w powiecie brzozowskim na terenie Pogórza Dynowskiego. Uczestnicy zebrali się w dużej piętrowej altanie w otaczającym Gminny Ośrodek Kultury kilkuhektarowym parku. Wieczór autorski Janusza Kapuścińskiego prowadził Czesław Drąg z WDK w Rzeszowie. Gości przywitał dyr. Jan Winiarski, kierujący Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jasienicy od 36. lat.

Spotkanie miało charakter swoistego zjazdu twórców regionu. Z WDK w Rzeszowie przyjechali, obok prowadzącego spotkanie, Danuta Pado, która czytała wiersze mieleckiego poety, oraz Katarzyna Furmańska (śpiew). Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie reprezentował Stefan M. Żarów, jego wiceprezes; Związek Literatów Polskich, Oddział Rzeszowski — Adam Decowski, Edward Guziakiewicz i Edyta Pietrasz; Mielecką Grupę Literacką Słowo — obok bohatera spotkania, Zbigniew Michalski (prezes), Barbara Augustyn i Aleksandra Piguła. Przybyło ponadto kilka uczestniczek Koła Poetów Gminy Łańcut. Byli obecni Wiktor Bochenek, dyrektor GOK w Niebylcu, muzyk i poeta, Jan Wolak, dziennikarz portalu brzozowiana.pl, jak również pracownicy GOK w Jasienicy Rosielnej. Tadeusz Śnieżek, jasienicki twórca, rzeźbiący w kamieniu, wręczył Januszowi Kapuścińskiemu wykonaną przez siebie okolicznościową rzeźbę na pamiątkę spotkania. O obfity poczęstunek zadbały członkinie czterech kół Gospodyń Wiejskich z gminy. Spotkanie zamknął występ muzyczny: Andrzej Dydek, akordeon, Wiktor Bochenek, trąbka.

Janusz Kapuściński, autor dwóch tomików poetyckich, Posłuchaj wiatru, posłuchaj (2010) i Reminiscencje (2013), prezentował i omawiał swe wiersze. W dyskusji, jako że zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, wspomniano o związkach mieleckiego poety z jego kuzynem, Ryszardem Kapuścińskim (ich ojcowie byli braćmi).

egz


Wydarzenia kulturalne


WOKÓŁ SŁÓW,
czyli o nowym tomiku Ryszarda Mścisza

Korytarze słów to tytuł szóstego tomiku Ryszarda Mścisza, który został wydany w ostatnich dniach sierpnia, zaś 25 września 2014 r. był prezentowany w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli. Tego dnia licznie zgromadzonych miłośników poezji i znajomych autora przywitała — jak zwykle — dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, Ewa Biały. Otworzyła ona spotkanie i wręczyła bukiet kwiatów twórcy z Jeżowego. Jest on związany ze stalowowolskim środowiskiem twórczym i uczestniczy w życiu kulturalnym Stalowej Woli. A należy, obok ZLP, do Stowarzyszenia Literackiego „Witryna”. Następnie spotkanie poprowadził Tomasz Gotkowski.

Omówienia nowego tomiku Ryszarda Mścisza dokonał — nie po raz pierwszy komentujący jego dokonania — Mirosław Osowski. Wiersze prezentował sam autor w kilku odsłonach, przeplatane zaś one były utworami fortepianowymi Fryderyka Chopina i Janiny Garści w wykonaniu Aleksandry Knap, absolwentki Państwowej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli. Jak się okazało, wykonawczyni była kiedyś laureatką konkursu literackiego dla gimazjalistów „Gdy słowa dojrzewają”, który prowadzi w Zespole Szkół w Jeżowem autor Korytarzy słów. Na widowni znalazło się wielu twórców, m.in. ze Stalowej Woli i Rudnika nad Sanem. Przybyli także goście z Jeżowego: dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Zbigniew Bednarz, dyrektorka Publicznego Gimnazjum w Jeżowem, Krystyna Jabłońska, i polonistka ucząca w tej szkole — Halina Kobylarz. Ryszard Mścisz nie tylko recytował swoje wiersze, ale także opowiadał o okolicznościach powstania nowego tomiku, przy okazji zaś dziękował osobom i instytucjom, które przyczyniły się do tego, że ujrzał on światło dzienne. Przede wszystkim skierował podziękowania za sfinansowanie wydania zbiorku wierszy do wójta i Rady Gminy Jeżowe, uhonorował także autora projektu okładki, anglistę Marka Piśko, będącego jego kolegą z pracy.

Po prezentacji poetyckiej padło z sali wiele pytań, miłych słów i wywiązała się interesująca dyskusja na temat samego tomiku i poezji w ogóle. Obok Tomasza Gotkowskiego wzięli w niej udział m.in.: Mirosław Grudzień, Edward Dymek, Jacek Kotwica, Krystyna Jabłońska, Piotr Sikorski i Małgorzata Żurecka. Dyskusja dotyczyła zwłaszcza roli autotematycznego rozważania o tworzeniu w tomiku, jego zawartości tematycznej i podejścia do poezji twórcy. Autor został po ciekawej i żywej wymianie zdań obdarowany kwiatami. W imieniu rzeszowskiego oddziału ZLP wręczyła je Małgorzata Żurecka, Marta Gdula-Żukowicz uczyniła to w imieniu Stowarzyszenia Literackiego „Witryna”. Także Krystyna Jabłońska wraz z pozostałymi osobami, które przybyły z Jeżowego, wręczyły poecie kwiaty — w imieniu swoim oraz wójta i Rady Gminy Jeżowe. Spotkanie zakończyło się podpisywaniem tomików przez autora — przy akompaniamencie muzycznym Aleksandry Knap.


Wieczór autorski Ryszarda Mścisza

Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli zaprasza na prezentację tomiku poezji Ryszarda Mścisza pt. Korytarze słów. Spotkanie odbędzie się 25 września (czwartek) 2014 r. o godz. 18:00 w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej, ul. ks. J. Popiełuszki 10 (Sala Bankietowa — II piętro).


Wydarzenia kulturalne


Wieczór poezji

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie serdecznie zaprasza na wieczór poezji Barbary Mazurkiewicz i Adama Końcy. Spotkanie odbędzie się 19 września 2014 r. (piątek) o godz. 18:00 w Wypożyczalni dla dorosłych.

Zapraszamy!


Wydarzenia kulturalne


NOCĄ O DAWNYM RZESZOWIE

15 września br., w godz. 22.00-24.00 Rozgłośnia Polskiego Radia Rzeszów wyemitowała program Rzeka dzieciństwa, poświęcony dawnemu Wisłokowi i Stanisławowi Nitce — ostatniemu krypiarzowi na rzece w Rzeszowie, w związku z 20. rocznicą śmierci tego legendarnego już przewoźnika.

W programie uczestniczyli członkowie Rzeszowskiego Oddziału ZLP: Janina Ataman-Gąsiewicz, Edward Bolec i Jerzy S. Nawrocki oraz twórca pomnika Stanisława Nitki, postawionego na rzeszowskich Bulwarach — rzeźbiarz Paweł Chlebek, ponadto Henryk Hady — rzeszowianin, pasjonujący się historią Rzeszowa i Jerzy Fąfara, który prowadził audycję.

Słuchacze tego późnowieczornego programu dowiedzieli się o wielu interesujących osobach, które kiedyś chodziły ulicami Rzeszowa i wzbudzały ogólne zainteresowanie mieszkańców miasta. Jedną z nich był Ignacy Skobla, mieszkający na Baldachówce, trener ziemnego tenisa, łyżwiarz, bramkarz drużyny hokeistów Resovii, instruktor jazdy figurowej na lodzie i sędzia sportowy, a także stały bywalca kultowej kawiarni KMPiK-u przy ul. Słowackiego w centrum miasta, do której zachodził codziennie, zwykle ubrany w nieskazitelnie zaprasowane w ostry kant białe spodnie.

Uczestnicy audycji wspominali także dawny Wisłok, jego czyste wody, w których latem kąpały się setki ludzi, Stanisława Nitkę — przewożącego rano ludzi mieszkających na Drabiniance, a potem na Nowym Mieście (gdy na miejscu wsi Drabinianka wyrosły wieżowce Nowego Miasta) do pracy na WSK — fabryce silników do MiG-ów, park Olszynki, w którym wypoczywały i opalały się całe rodziny; mówiono o atmosferze tamtych odległych lat, o zabawach w klubie Łącznościowiec w budynku głównej poczty w Rzeszowie, gdzie w latach sześćdziesiątych grał zespół Blackout z Mirą Kubasińską, Tadeuszem Nalepą i Stanem Borysem — wtedy noszącym jeszcze nazwisko Stanisław Guzek.

Poruszono także wiele innych interesujących wątków, związanych z historią dwudziestowiecznego grodu Rzecha nad Wisłokiem, Janina Ataman-Gąsiewicz przeczytała wiersze o Rzeszowie i Stanisławie Nitce, a Edward Bolec i Jerzy Nawrocki fragmenty prozy odnoszące się do tamtych, już odległych, a jednak wciąż bliskich wydarzeń i ludzi, którzy w nich uczestniczyli.


Rzeka dzieciństwa

Rozgłośnia Polskiego Radia Rzeszów wyemituje w najbliższy poniedziałek, 15 września br., w godz. 22.00-24.00, program pt. Rzeka dzieciństwa, poświęcony dawnemu Wisłokowi oraz Stanisławowi Nitce — ostatniemu krypiarzowi na rzece, którego 20. rocznica śmierci minęła 26 sierpnia br. Do udziału w programie zostali zaproszeni członkowie naszego Oddziału: Janina Ataman-Gąsiewicz, Edward Bolec i Jerzy Nawrocki. Zapraszamy do słuchania i do włączenia się do dyskusji, ponieważ w trakcie programu słuchacze będą mogli dzwonić do rzeszowskiego radia.Wydarzenia kulturalne


OSTATNI KRYPIARZ RZESZOWA

20. rocznica śmierci Stanisława Nitki


Było sobie miasto. Nazywało się Rzeszów. Przez to miasto zakolami płynęła rzeka. Nosiła nazwę Wisłok. Nie była to rzeka duża, ale też nie należała do najmniejszych. Była w sam raz na miarę tego miasta. Gdy stanęło się latem w ciepły, słoneczny dzień nad jej brzegami, patrzącemu rzucało się w oczy, że jest to ulubione miejsce ludzi mieszkających w tej okolicy.

Idąc z prądem rzeki, dochodziło się do mostu na drodze prowadzącej na południowy wschód, do Przemyśla, i dalej, do polskiego Lwowa, który już polski nie był. Po zawróceniu i ruszeniu w górę Wisłoka okazywało się, że most na drodze lwowskiej jest jedynym mostem w tym mieście. Dopiero na wysokości widocznych w oddali wieżowców przy ulicy Lenartowicza i stadionu sportowego Stali Rzeszów ubita przez ludzi ścieżka schodziła do wody, gdzie cumowała krypa umocowana do liny biegnącej w poprzek Wisłoka. To była druga przeprawa, nie licząc wiszącej kładki przed Lisią Górą, która umożliwiała dostanie się suchą stopą na tamtą stronę.

Na promie stał mężczyzna. Nazywał się Stanisław Nitka. Był, jak się później okazało, ostatnim krypiarzem z rodziny Nitków, którzy bez mała od stu lat przewozili ludzi przez rzekę. Wtedy, gdy go poznałem, Wisłok i błonie położone nad rzeką przeżywały swój złoty okres. Na trawie, w parku zwanym Olszynkami, dziesiątki plażowiczów opalały się, grały w nogę, w zechcyka, w brydża lub w tysiąca, na wodzie pływały kajaki turystyczne, śmigały jedynki i dwójki z zawodnikami klubu Resovii, z prądem rzeki dryfowały napompowane ogromne dętki traktorowe, na których wylegiwali się faceci z dziewczynami, w rzece roiło się od kąpiących, a po drugiej stronie, z podwyższonego brzegu rozpędzeni chłopcy skakali na główkę wykonując przy tym coś w rodzaju salta z żabimi nogami.

Brzegi Wisłoka, tam, gdzie nie koszono trawy, porośnięte były gęstymi zaroślami, wierzbami z gałęziami zwisającymi do lustra wody, zagajnikami niskich drzew i krzewów.W tamtych latach, końcem lat pięćdziesiątych i początkiem sześćdziesiątych ubiegłego wieku, z Wisłoka wydobywano piasek. To z tego piasku powstało osiedle WSK, bloki przy Hetmańskiej, Dąbrowskiego i wiele innych. Powyżej krypy Staszka znajdowała się właśnie taka ispa, gdzie z dna rzeki ciągnięto piasek. Na wodzie stały dwa galary, a w nich opaleni na brąz mężczyźni w drelichowych, długich spodniach czerpakami dobywali piasek z dna Wisłoka, który potem był przeładowywany na wozy na gumowych kołach zaprzęgniętych w pary potężnych pociągowych koni.

A jeszcze wyżej w górze rzeki, jakieś 200 metrów przed zaporą, rozpościerała się się największa i najczęściej uczęszczana plaża nad Wisłokiem, nazywana Kamyczkami, od kamyczków, których tam nie brakowało. Latem odpoczywały na Kamyczkach setki Rzeszowian. Część z nich, także ja, przeprawialiśmy się krypą Staszka na stronę Drabinianki, gdzie była głębsza woda i można było popływać, poskakać z brzegu na główkę, rozłożyć koc na trawie. I Nitka przez całe lato przewoził nas tam i z powrotem, przeważnie za dziękuję, bo nikt z nas, dwunasto, czternastoletnich chłopaków nie śmierdział groszem.

A potem rozpoczęto budowę zapory na Wisłoku, oskalpowano brzegi z trawy, krzaków, leszczyny, wierzb płaczących, pokryto betonowymi płytami, i ludzie odpłynęli na basen, który w międzyczasie wybudowano przy ulicy Pułaskiego. Rzeka, przyduszona tonami betonu i opuszczona przez ludzi, umierała w samotności i zapomnieniu. Nad rzeką pozostał Staszek, który był świadkiem zapadania się pod ziemię Drabinianki i wyrastania w jej miejsce jedenastopiętrowych betonowych mrówkowców. Wprowadzali się do nich ludzie, których nie znał, a oni uważali go za faceta, który nie ma równo pod sufitem.

Na początku lat osiemdziesiątych Staszek dał za wygraną. Nie mógł już dłużej patrzeć na pozbawiony życia Wisłok. Odszedł w 1994 roku. W jakiś czas później Rzeszowianie przypomnieli sobie o Staszku Nitce, i doszli do przekonania, że ten prosty, zwykły krypiarz z Drabinianki zasługuje na niezwykłe upamiętnienie go przez wybudowanie mu pomnika, który postawiono na Bulwarach nad Wisłokiem w 2004 roku. Autorem pomnika jest rzeźbiarz — Paweł Chlebek.

*****

26 sierpnia br. w 20. rocznicę śmierci Staszka Nitki Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie zorganizował czytanie tekstów poświęconych ostatniemu krypiarzowi Rzeszowa. Mimo niesprzyjającej pogody, padał drobny deszcz, pod pomnik przybyło blisko 20 osób. Edward Bolec, prezes Oddziału, przybliżył sylwetkę ostatniego rzeszowskiego przewoźnika na Wisłoku oraz przeczytał krótki tekst z nim związany pt. Tylko cumulusy, Stachu..., który otrzymał wyróżnienie w tegorocznym Ogólnopolskim Konkursie im. Marka Hłaski na opowiadanie. W spotkaniu uczestniczyli literaci rzeszowskiego Oddziału ZLP, mieszkańcy Rzeszowa, z których kilku znało Nitkę osobiście oraz jego krewny — Florian Bobeł. Spotkanie zostało zarejestrowane przez program telewizyjny Stacja Rzeszów Główny.


Pod pomnikiem Staszka Nitki

Zapraszam wszystkich Rzeszowiaków dnia 26 sierpnia br. (wtorek) na godz. 18:00 pod Pomnik Staszka Nitki przy Bulwarach nad Wisłokiem. Tego dnia minie 20. rocznica śmierci ostatniego rzeszowskiego Przewoźnika na Wisłoku. Będą czytane teksty poświęcone Staszkowi. Spotkanie organizuje Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie.

Edward BOLEC


Wydarzenia kulturalne


EDWARD GUZIAKIEWICZ NA RYNKU E-BOOKÓW

W miesiącach letnich 2014 r. seria e-booków z fantastyką Edwarda Guziakiewicza trafiła do sieci księgarni internetowych za pośrednictwem platformy Virtualo.pl. System ten umożliwia sprzedaż książek elektronicznych nie tylko profesjonalnym wydawnictwom, ale i self-publisherom, innymi słowy samym autorom.

E-booki wprowadzone do obiegu są do nabycia w wielu sklepach internetowych, w tym w największych polskich e-księgarniach jak empik.com, Merlin.pl, Gandalf.com.pl oraz w księgarniach wyspecjalizowanych w contencie digital jak Legimi.com, koobe.pl, ebook.pl i w księgarni Virtualo.pl.

Na marginesie wypada dodać, że internauta decydujący się w tym systemie na kupno e-książki, może posiłkować się porównywarkami cen, takimi jak ebooki.swiatczytników.pl czy upolujebooka.pl, co pozwala mu na wybranie najlepszej oferty.Wydarzenia kulturalne


LUBACZOWSKIE WARSZTATY LITERACKIE

W trwających od 6 do 9 lipca 2014 r. warsztatach literackich, zorganizowanych przez Barbarę Mazurkiewicz w Lubaczowie bezpośrednio po XIV Festiwalu Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej dla poetów skupionych wokół portalu E-Literaci.pl udział wzięli: Aldona Latosik z Zakrzewa, Jadwiga Bujak-Pisarek z Zebrzydowic, Alicja Kuberska z Inowrocławia, a z zagranicy: Teresa Mirańska z Holandii, Urszula Kochanowska-Bremer z Niemiec, Danuta Zasada ze Szwecji i Aleksandra Kwaczek z Kanady.

Warsztaty prowadzili, podobnie jak rok wcześniej w Łebie, Marta Świderska-Pelinko (ZLP O/Rzeszów) oraz Radovan Brenkus, poeta ze Słowacji. Krytycy wprowadzali uczestników w świat poprawnego wyrażania się przez poezję. Zajęto się wymogami warsztatu poetyckiego. Poruszone były zagadnienia pisowni, logiki i melodyki wiersza. Pracowano nad tytułem, rytmem, białym wierszem i dysonansem, metaforą, abstrakcją i konkretem w wierszu, sztuką pisania i korekty, a także przesłaniem zawartym w wierszu.

W ostatnim dniu wspólnej pracy zostały ogłoszone wyniki wewnętrznego konkursu, zatytułowanego „Lato na kresach”. Kolejne miejsca zajęły utwory 1. Alicji Kuberskiej, 2. Aldony Latosik i 3. Barbary Mazurkiewicz.

Uczestników uhonorowano dyplomami, poświadczającymi udział w warsztatach.


Wydarzenia kulturalne


JAK DALEKO JEST DO LUBACZOWA?

Muszę się przyznać, że jeszcze parę lat temu słowo „Lubaczów” była dla mnie pusto brzmiącą nazwą miejscowości. Nie wiedziałam gdzie dokładnie leży — wydawało mi się, że gdzieś na końcu świata. Pierwszy raz byłam w Lubaczowie w 2011 roku. Co mnie tam sprowadziło? Dlaczego zdecydowałam się na podróż przez całą Polskę? Odpowiedź jest prosta — poezja i osoba Pani Basi Mazurkiewicz.

Poznałyśmy się na Facebooku. Urzekł mnie jeden z wierszy i napisałam pod nim komentarz. Wkrótce dostałam miłą odpowiedź i zaproszenie na stronę internetową E- literaci. Spotkałam się tam z życzliwym przyjęciem oraz fachową pomocą przy redagowaniu wierszy. Przyjaźń w Internecie doprowadziła wkrótce do spotkania w realnym świecie. Po raz pierwszy zobaczyłyśmy się w Ciechocinku, gdzie Pani Mazurkiewicz przebywała jako kuracjuszka. Dzięki życzliwości Pani Barbary Mazurkiewicz i Pana Kazimierza Lindy ukazał się mój pierwszy tomik, na promocję którego przyjechała do mnie Pani Basia. Wkrótce nadarzyła się okazja rewizyty i miałam okazję do uczestniczenia w prezentacji jej tomiku pod tytułem „Wronie lądowisko”. W taki oto sposób zaczęła się wieloletnia przyjaźń i współpraca.

Kolejną wizytę w Lubaczowie złożyłam w tym roku. Otrzymałam zaproszenie na festiwal, zorganizowany przez władze miasta pod nazwą „Bóg, honor i ojczyzna”. Na imprezie poznałam poetów z całego świata. Przybyli: Pani Teresa Mirańska ze Spijkennise / Holandia, Pani Danuta Zasada z Geteborga / Szwecja, Pani Urszula Kochanowska-Bremer z Duisburga / Niemcy, Pani Jadwiga Bujak-Pisarek z Zebrzydowic / Polska, Pani Aldona Latosik z Poznania / Polska, Pan Jan Rychner z Warszawy / Polska, Pan Adam Końca z Siedlec / Polska, Pani Barbara Sadzyńska z Warszawy / Polska.

Naszą uroczą gospodynią i zarazem współorganizatorką festiwalu była oczywiście Pani Basia Mazurkiewicz. Do grona zaproszonych gości dołączyli Pani Marta Świderska- Pelinko, oraz Pan Radovan Brenkus — uznani krytycy literaccy, pisarze oraz tłumacze.

Największą niespodzianką był przyjazd Pani Aleksandry Kwaczek z Toronto / Kanada. Pani Aleksandra usłyszała o festiwalu w telewizji, zdobyła adres i przejechała pół świata, aby uczestniczyć w tym wydarzeniu. Po spotkaniu z Panią Aleksandrą już wiem, że dla miłośnika poezji odległość nie stanowi żadnej przeszkody. Miłość do sztuki potrafi pokonać wszelkie bariery.

Wyjechałam do domu pełna wrażeń, bogatsza o nowe przeżycia i przyjaźnie. Odległość 700 km do Inowrocławia jakby się skurczyła…

Alicja Maria KUBERSKA


  Nasz Dziennik  Na patriotyczną nutę

  Relacja TV Lubaczów  4 lipca  |  5 lipca  |  5 lipca  |  6 lipca

XIV Festiwal Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej

Barbara Mazurkiewicz, dyrektor artystyczny Festiwalu Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej „Bogu i Ojczyźnie” im. ks. kard. Władysława Rubina w Lubaczowie, zaprasza na tegoroczną, czternastą już edycję festiwalu, który będzie trwał od 4 do 6 lipca 2014 r. Spotkania odbędą się w Miejskim Domu Kultury (piątek, sobota) i na rynku w Lubaczowie (niedziela). Gościem specjalnym festiwalu będzie Piotr Szczepanik.


Wydarzenia kulturalne


Z „CZYTANIEM Z KSIĘGI LAT” W STALOWEJ WOLI

Dnia 26 czerwca 2014 r. w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli s. Dawida Ryll ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Archanioła, należąca do Rzeszowskiego Oddziału ZLP, prezentowała tomik „Czytanie z księgi lat”, za który została nagrodzona „Złotym Piórem”, honorową nagrodą ZLP.

Obecnych przywitała Ewa Biały, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, natomiast spotkanie poprowadził Tomasz Gotkowski, pracownik tejże biblioteki. Zapoznał on zebranych z twórczością s. Dawidy, ukazał jej drogę literacką, omówił dokonania i sukcesy oraz zwrócił uwagę na charakterystyczne rysy jej poezji.

Muzyczno-poetycka prezentacja nagrodzonego zbiorku s. Dawidy Ryll miała formę tryptyku — zgodnie z podziałem zaznaczającym się w jej tomiku. Poszczególne części nosiły tytuły: „Z księgi lat”, „Modlitwa tułacza” i „Okruchy spotkań”. Kacper Woynarowski wykonywał fragmenty V Suity c-moll na wiolonczelę solo Jana Sebastiana Bacha, a Ryszard Mścisz recytował wiersze autorki.

Po prezentacji prowadzący oddał głos s. Dawidzie Ryll, która opowiadała o swoim życiu i powołaniu zakonnym, pracy twórczej, a także o związkach ze Stalową Wolą. Odczytała ona ponadto kilka swoich utworów z czterech poprzednich tomików, jak również fragment powieści biograficznej „Dom w cieniu skrzydeł”. Tytułowy wiersz z tomiku „Czytanie z księgi lat” zaprezentowała w duecie z Ryszardem Mściszem. Nie zabrało głosów z sali i skierowanych do siostry pytań. Zadawali je m.in. Zdzisław Błoński, Kazimierz Linda, Elżbieta Krzywosz i Piotr Sikorski.

W imieniu Rzeszowskiego Oddziału ZLP wręczyła autorce kwiaty Małgorzata Żurecka. Miłośnicy twórczości s. Dawidy ustawili się w kolejce po autografy z zakupionymi przez siebie tomikami. Później było miejsce na rozmowy kuluarowe.

R. M.

  Relacja TV Stella Stalowa Wola


S.Dawida Ryll w Stalowej Woli

Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli zaprasza na prezentację tomiku poezji siostry Dawidy Ryll „Czytanie z księgi lat”. Spotkanie odbędzie się 26 czerwca 2014 r. (czwartek) o godzinie 18:00 w Bibliotece Międzyuczelnianej, ul. ks. J. Popiełuszki 10, II piętro, Sala Bankietowa.


Wydarzenia kulturalne


POD OKIEM RYSZARDA MŚCISZA

Poeci i prozaicy z Liceum Ogólnokształcącego w Jeżowem osiągnęli wielki sukces w XV Regionalnym Konkursie Dziennikarzy Młodzieżowych i Twórców, którego finał miał miejsce 25 czerwca 2014 r. w Osiedlowym Klubie Kultury „Karton” w Rzeszowie. Można śmiało powiedzieć, że zdominowali oni kategorię literacką zdobywając połowę z wszystkich laurów konkursowych.

Jury konkursowe stanowili Adam Decowski i Janina Ataman-Gąsiewicz z Oddziału ZLP w Rzeszowie, Jerzy Nawrocki — redaktor „Osiedlowego Świata”, opiekun grupy literackiej i dziennikarskiej OKK „Karton”, oraz redaktor miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów”, Ryszard Zatorski. Przyznali oni nagrody najlepszym spośród 59. uczestników konkursu.

I nagrodę za opowiadanie otrzymała Justyna Rębisz — uczennica klasy II LO w Jeżowem, zaś nagrodę III w tej kategorii przyznano Grzegorzowi Bednarzowi z klasy III i Agnieszce Peszt z klasy I LO. Sukces w kategorii prozatorskiej odniosła także, znana dotychczas jedynie jako poetka, Aneta Bąk z klasy III LO. Laureatce wielu ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów przyznano Nagrodę Specjalną za miniaturę literacką. Aneta wzięła oczywiście udział także w konkursie poetyckim, w którym przyznano jej II nagrodę. Wyprzedziła ją jedynie Iwona Sikora z ZSE w Rzeszowie, z którą Aneta często rywalizowała na różnych konkursach (ostatnio w VIII Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności” w Warszawie). Za przebywającą obecnie w Austrii laureatkę nagrody odbierał jej kolega z klasy Grzegorz Bednarz.

Nagrody zdobyli także między innymi Janusz Jaworski z LO dla Dorosłych ZDZ w Rzeszowie (proza poetycka), Anna Iwaszek z ZSE w Rzeszowie (opowiadanie), Rafał Jankowski z ZSE (recenzja teatralna), Wioletta Goś i Maciej Janus z Zespołu Szkół ZDZ w Rzeszowie (reportaż).

W swoich wystąpieniach o dobrym poziomie nagrodzonych tekstów i literackich uzdolnieniach uczestniczących w konkursie twórców mówili między innymi Jerzy Nawrocki, Ryszard Zatorski i kierownik OKK „Karton” — Józef Tadla. Wiele miłych słów skierowali oni także do tych opiekunów, którzy po raz kolejny mieli największą ilość laureatów: Ryszarda Mścisza z Zespołu Szkół w Jeżowem, Beaty Kotelnickiej z ZSE w Rzeszowie i Marii Tomkiewicz z LO dla Dorosłych ZDZ w Rzeszowie. W miłej atmosferze towarzyszącej rozgrywanemu w samej końcówce roku szkolnego konkursowi laureaci odebrali nagrody książkowe i rzeczowe, na koniec zaś stanęli do specjalnej sesji zdjęciowej.


Wydarzenia kulturalne


„SAGA RODU ORYSZÓW” PROMOWANA W KARTONIE

Dnia 13 czerwca br. W Osiedlowym Domu Kultury „Karton” RSM w Rzeszowie odbyło się spotkanie autorskie Mirosława Osowskiego, który zaprezentował czytelnikom swoją nową powieść, pierwszą część „Sagi rodu Oryszów”, zatytułowaną „Powroty”. Jej akcja rozgrywa się na ziemi łęczyckiej w XX wieku.

Powieść zaplanowana jest obecnie na cztery tomy — mówił Mirosław Osowski w czasie spotkania — i z tylu też będzie się składać części. Oryszowie to wielopokoleniowa, chłopska lecz dość zamożna rodzina, osiedlona na ziemi łęczyckiej, w moich rodzinnych stronach. Jej dzieje rozpoczynają się przed pierwszą wojną światową, a kończą w latach osiemdziesiątych XX wieku. Rodzina Oryszów doznała wszelkich możliwych nieszczęść, jakie niosła ze sobą historia, w tym utraty gospodarstwa na skutek wysiedlenia do Generalnej Guberni ludności polskiej z terenów wcielonych do Reichu. Po wojnie była dyskryminowana z powodów politycznych jako obcy klasowo element (kułacy). Na przykładzie dziejów rodziny Oryszów chciałem pokazać przemiany obyczajowe, gospodarcze i polityczne, jakie się dokonały w przeciągu tego okresu na wsi i w rodzinach chłopskich. Nie jest to jednak przyczynek do historii Polski, ale barwna, wielowątkowa panorama losów ludzkich, ich namiętności, wieku dojrzewania i starości.

Znam doskonale realia wsi — wyznał pisarz podczas spotkania — gdyż na niej się wychowałem, tutaj też spędziłem swoje dzieciństwo i młodość, tutaj też zaczęła się moja edukacja szkolna, zakończona zdobyciem po krętych ścieżkach i zawiłościach losu dyplomu magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Moim marzeniem od wczesnych lat młodości było napisanie sagi rodzinnej. Temat ten dojrzewał przez lata, aby się zrealizować właśnie we wspomnianym ciągu powieściowym.

Kolejne części „Sagi rodu Oryszów” — drugą, trzecią i czwartą — zamierza Mirosław Osowski opublikować w latach 2015-2017. Pierwszą część można nabyć w księgarni „Stańczyk” w Stalowej Woli.

Spotkanie, w którym obok czytelników uczestniczyli też przyjaciele i koledzy literaci, członkowie ZLP, m.in. Adam Decowski i Jerzy Nawrocki, a także znany działacz kulturalno-oświatowy i regionalista Eugeniusz Buczek z Widełki k. Kolbuszowej, prowadził prezes Zarządu Oddziału ZLP Edward Bolec. Wręczył on Mirosławowi Osowskiemu list z gratulacjami i życzeniami od prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca oraz wiązankę kwiatów. Spotkanie uświetnił występ młodej artystki i piosenkarki z Rzeszowa Zuzanny Hudzickiej.


Spotkanie z Mirosławem Osowskim

Zarząd Oddziału ZLP w Rzeszowie oraz Osiedlowy Dom Kultury KARTON MSM zapraszają na spotkanie z Mirosławem Osowskim — dziennikarzem, pisarzem i krytykiem literackim, autorem trzynastu książek: zbiorów opowiadań, powieści oraz dwóch tomików poetyckich, aktualnie pracującym nad czterotomową powieścią „Saga rodu Oryszów”.

Spotkanie odbędzie 13 czerwca (piątek) 2014 r. o godz. 18:00 w Osiedlowym Domu Kultury KARTON MSM w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 6.


Wydarzenia kulturalne


RYSZARD MŚCISZ NAGRODZONY

Ryszard Mścisz, członek ZLP O/Rzeszów, został nagrodzony w X Ogólnopolskim i Polonijnym Turnieju Poetyckim o „Złote Pióro” Prezydenta Miasta Mielca i „Srebrny Herb” Województwa Podkarpackiego. Laur Kwartalnika „Nadwisłocze” w kategorii dorosłych otrzymał za wiersz „Przerwana z Nim rozmowa”.

Laureatowi gratulujemy!Wydarzenia kulturalne


HOŁD DLA JANA PAWŁA II

,,Ponad Czasem. Święty Jan Paweł II” to tytuł dziewiątego tomiku wierszy Zdzisławy Górskiej wydanego na pamiątkę kanonizacji Karola Wojtyły. Wiersze zawarte w pierwszej części tomiku powstawały w ciągu 27-letniego pontyfikatu Jana Pawła II, drugą część tomiku stanowią wiersze religijne do tej pory nie publikowane oraz zdjęcia zabytkowych kościołów z terenu powiatu strzyżowskiego. Tomik został wydany przy wsparciu finansowym Zarządu Powiatu, BPGiM w Strzyżowie, Burmistrza Strzyżowa oraz autorki. Spotkanie promocyjne książki, która ukazała się 24 kwietnia 2014 r., odbyło się w Bibliotece Publicznej MiG, im. Juliana Przybosia w Strzyżowie dnia 30 maja 2014 r.

Wieczór z poezją Zdzisławy Górskiej pełen był wzruszeń oraz wspomnień i osobistych refleksji autorki, a także uczestników spotkania. Tadeusz Marek podzielił się wrażeniami z pielgrzymki do Włoch w 2000 roku, podczas której reprezentując władze miasta wręczył Janowi Pawłowi II akt Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Strzyżowa. Do przeczytania wierszy zamieszczonych w tomiku autorka zaprosiła starostę strzyżowskiego Roberta Godka, zastępcę burmistrza Strzyżowa Waldemara Górę, dr Małgorzatę Kutrzeba z Błażowej, poetkę Urszulę Rędziniak, dyrektorkę BPGiM Martę Utnicką, dyrektorkę DK ,,Sokół” Jadwigę Skowron oraz uczennicę strzyżowskiego LO Karolinę Gorzynik.

Refleksjami po lekturze zawartych w tomiku wierszy podzielił się uczestniczący w spotkaniu poeta, dziennikarz i krytyk literacki Andrzej Żmuda. Podkreślił wartość miniatur poetyckich — perełek, które można wyodrębnić w poezji Zdzisławy Górskiej i które mogą samodzielnie funkcjonować. Niespodzianką dla zebranych była nieznana historia opowiedziana przez Wiesława Złotka o mającym związek ze Strzyżowem lekarzu Samuelu Taubie, który pomógł w przyjściu na świat Karolowi Wojtyle, późniejszemu papieżowi.

Pięknym dopełnieniem spotkania były utwory muzyczne w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Strzyżowie pod kierunkiem Dariusza Szlachty.

Podsumowania spotkania dokonał ks. dr Jan Wolak, dziękujący autorce za piękny tomik, będący hołdem dla Jana Pawła II. Gratulacje i ciepłe słowa skierował do Zdzisławy Górskiej burmistrz Strzyżowa Marek Śliwiński. Piękne kwiaty złożone na ręce autorki były dopełnieniem podziękowań także od innych uczestników spotkania.

Iwona BAŁCHAN
BPGiM w Strzyżowie


Ponad czasem

Zarząd Powiatu w Strzyżowie, Burmistrz Strzyżowa, Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta im. J. Przybosia w Strzyżowie mają zaszczyt zaprosić na promocję książki Zdzisławy Górskiej „Ponad czasem. Święty Jan Paweł II”.

Spotkanie odbędzie się dnia 30 maja 2014 r. (piątek) o godz. 18:00 w budynku Biblioteki Publicznej w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 6.Wydarzenia kulturalne


SPOTKANIE Z POEZJĄ

23 maja 2014 r. w Wypożyczalni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie odbył się wieczór poezji z okazji Dnia Matki. Swoją twórczość zaprezentowali lubaczowska poetka i felietonistka pani Barbara Mazurkiewicz i pan Jan Rychner, prezes Klubu literackiego „Nasza Twórczość” istniejącego przy Domu Polonii w Warszawie.

Uczestnicy spotkania z uwagą i wzruszeniem słuchali wierszy głównie poświęconych mamom, a w niejednym oku zakręciła się łza. Pełen wrażeń i emocji wieczór poetycki został podsumowany śpiewem piosenki Bułata Okudżawy pt. „Modlitwa”.

Na zakończenie spotkania przybyli goście mieli możliwość zakupienia tomików obojga wykonawców wraz z ich autografem, po czym złożyli pamiątkowy wpis do kroniki.


  Relacja TV Lubaczów  zobacz

Z okazji Dnia Matki

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie przy ul. Kościuszki 18 zaprasza na wieczór poezji Barbary Mazurkiewicz i Jana Rychnera. Spotkanie odbędzie się 23 maja 2014 r. (piątek) o godz. 19:00 w Wypożyczalni dla Dorosłych.Wydarzenia kulturalne


KONKURS PRZYJACIÓŁ SŁOWA IM. WOJCIECHA SIEMIONA

Wojciech Siemion — aktor, pedagog, reżyser, interpretator polskiej poezji zadziwiał swoją pasją odkrywania jej piękna. Twierdził, że w poezji kryją się największe tajemnice i mądrości życia oraz wielka radość tworzenia. Tę pasję i wiedzę przekazywał młodemu pokoleniu. Był zawsze gotów do pełnienia „poetyckiej misji”. Obecnie celem stowarzyszenia Unia Poetycka Wojciecha Siemiona jest troska o zachowanie pamięci o Wojciechu Siemionie, a także uwrażliwianie młodych ludzi na piękno języka ojczystego poprzez kontakt z poezją.

Spotkania organizowane przez Unię Poetycką Wojciecha Siemiona dla dziewięciu szkół należących do Unii Petrykoskiej, przyjacielskiego związku szkół stworzonego przez Wojciecha Siemiona, są okazją do przybliżenia poezji młodym odbiorcom i możliwością obcowania z najpiękniejszą formą języka polskiego.

Tak stało się ponownie 14 maja 2014 r. w Mszczonowskim Ośrodku Kultury w Mszczonowie na Mazowszu. Na koncercie, zatytułowanym „Śladami Mistrza Słowa”, zabrzmiała poezja Tadeusza Różewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Jana Lechonia. Wspominano artystyczne spotkania Wojciecha Siemiona z poezją tych mistrzów słowa, jak również spotkania z malarstwem Józefa Chełmońskiego. Widzowie mieli okazję usłyszeć fragmenty książek Wojciecha Siemiona: „Lekcja czytania. Różewicz” oraz „Lekcja czytania. Gałczyński czyli Metryka grecka i rzymska w niektórych wierszach poety”.

Koncert „Śladami Mistrza Słowa” był wprowadzeniem do finału Konkursu Przyjaciół Słowa im. Wojciecha Siemiona. Odbywał się on pod honorowym patronatem ZLP. Powołane przez Unię Poetycką Wojciecha Siemiona jury (Małgorzata Żurecka, poetka, wiceprezes Oddziału Rzeszowskiego ZLP, Monika Siemion-Dudek, dziennikarka, redaktorka książek Wojciecha Siemiona w latach 2007-2010 oraz Anna Piwowarska, tłumaczka, scenarzystka filmowa) przedstawiło wyniki konkursu.

Oto laureaci w kategorii „szkoła podstawowa”: I miejsce (Złota Siemionówka) — Aleksandra Krysiak, Szkoła Podstawowa w Kuklówce Radziejowickiej, II miejsce (Srebrna Siemionówka) — Julia Pietrzak, Szkoła Podstawowa w Jasieńcu, III miejsce (Zielona Siemionówka) — Miłosz Komar, Szkoła Podstawowa w Jasieńcu. W kategorii „gimnazjum” zostały nagrodzone trzy uczennice z Gimnazjum w Białej Rawskiej: Marta Wojdalska (Złota Siemionówka), Anna Dolińska (Srebrna Siemionówka) i Patrycja Wróblewska (Zielona Siemionówka).

Dla młodziutkich uczestników (11-15 lat) była to pierwsza próba napisania i zaprezentowania wiersza. Z pewnością towarzyszyło im poczucie tremy z powodu debiutu, ale też i uczucie radości, że potrafią trafnie oddać swoje przemyślenia i nastroje w ojczystym języku. Laureaci usłyszeli nagrodzone wiersze w znakomitej interpretacji aktorów: Joanny Sadowskiej, Józefa Plessa i Jerzego Janeczka.

Barbara Kasper-Siemion, pomysłodawczyni i koordynatorka Konkursu Przyjaciół Słowa im. Wojciecha Siemiona, złożyła gratulacje nie tylko laureatom, ale też wszystkim uczestnikom za ich odwagę w podjęciu poetyckiej próby wyrażenia siebie i postrzeganego świata. Na zakończenie tegoroczni uczestnicy i młodzi widzowie zostali zaproszeni do udziału w następnej edycji konkursu w 2015 r.

Barbara SIEMIONWydarzenia kulturalne


PROMOCJA „SPOJRZEŃ 5” W MIELCU

Po stalowowolskiej promocji przyszła kolej na wyjazdową prezentację almanachu Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli — „Spojrzenia 5”. Na zaproszenie Grupy Literackiej „Słowo” i dyrektorki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu jedenastu twórców „Witryny” i zarazem współtwórców almanachu zjawiło się 10 maja 2014 r. w gościnnych progach mieleckiej Biblioteki, by promować swoje dzieło. Poza prezentowanymi w almanachu członkami rzeszowskiego Oddziału ZLP — Małgorzatą Żurecką i Ryszardem Mściszem — obecni byli w Mielcu następujący członkowie „Witryny”: Marta Gdula-Żukowicz, Elżbieta Ferlejko, Mirosław Grudzień, Jacek Kotwica, Kazimierz Linda, Agata Linek, Wiktoria Serafin, Teresa Ujda i Janina Wań.

Sympatyczne spotkanie zaczęło się od powitania stalowowolskiej grupy przez dyrektorkę MBP — Marię Błażków. Gospodyni Biblioteki oddała głos prezesowi Grupy Literackiej „Słowo” — Zbigniewowi Michalskiemu, który zainicjował promocję i obdarował gości drugim numerem mieleckiego rocznika „Artefakty”. Prezentację autorów „Spojrzeń 5” i ich tekstów poprzedziło wystąpienie prezes Stowarzyszenia Literackiego „Witryna”, Marty Gduli-Żukowicz, która przybliżyła 15-letnią już niemal historię „witrynową” oraz kolejne almanachy stanowiące przegląd związanych ze Stowarzyszeniem twórców. Następnie pani prezes i Ryszard Mścisz zaprezentowali biogramy oraz wybrane utwory poszczególnych twórców z piątych „Spojrzeń”. W ten sposób zaistniało 29. poetów i 4. autorów prozy. Obecni na spotkaniu twórcy „Witryny” odczytali swoje dzieła sami, natomiast dokonania pozostałych zebrani usłyszeli w wykonaniu wspomnianego duetu twórców.

Specjalna rola w czasie spotkania promocyjnego przypadła Janinie Wań, która jest nauczycielką i skrzypaczką Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. Paderewskiego w Stalowej Woli. Jej skrzypcowe wykonania znanych dzieł, między innymi ze „Skrzypka na dachu”, wzbogaciły i urozmaiciły prezentacje literackie. Jednakże nie był to jedyny akcent muzyczny w czasie mieleckiego spotkania. Jego uczestnicy mieli bowiem okazji posłuchać popisów wokalnych uroczej licealistki, Zuzanny Żukowicz, która jest wnuczką pani prezes „Witryny”. Młodziutka wokalistka zaśpiewała m.in. „Jej portret” z repertuaru Bogusława Meca i wielki przebój Krystyny Prońko „Małe tęsknoty”.

Literacko-muzyczna uczta trwała dwie godziny i przyniosła w miarę pełny przegląd dokonań twórców związanych z „Witryną”. Zbigniew Michalski złożył życzenia stalowowolskim literatom w związku z nadchodzącym jubileuszem ich Stowarzyszenia. Pojawiły się przy okazji tego majowego spotkania plany rewizyty mieleckiego „Słowa” w Stalowej Woli przy okazji promocji drugiego numeru „Artefaktów”. W czasie dyskusji po literackiej prezentacji, Jan Stępień wspomniał o bogactwie tradycji literackiej Mielca, która jest znacznie dłuższa niż historia „Słowa” i sięga lat 70. Serdeczne podziękowania pani Marii Błażków, wraz z wiązanką kwiatów złożoną na ręce pani prezes „Witryny”, to końcowy akcent oficjalnej części promocji. Były wszakże jeszcze autografy składane na almanachach podarowanych Bibliotece i mieleckim twórcom przez Martę Gdulę-Żukowicz, sesja fotograficzna i plany kolejnych literackich imprez, także tych wspólnych stalowowolsko-mieleckich. Miła, serdeczna atmosfera, tradycyjnie związana z tym miejscem i panująca między twórcami obu środowisk, daje pewność, że wymiana między nimi będzie wciąż trwać, a może nawet zaowocuje kiedyś wspólnym przedsięwzięciem wydawniczym.

Ryszard MŚCISZWydarzenia kulturalne


XI ŚWIĘTO PANIAGI

Dnia 3 maja 2014 r. na ulicy 3 Maja w Rzeszowie odbyło się już po raz jedenasty Święto Paniagi. To doroczna impreza kulturalna, podczas której jest — m.in. — przedstawiany dorobek artystyczny rzeszowskich i podkarpackich twórców. W obchodach uczestniczyli także członkowie Rzeszowskiego Oddziału ZLP: Zdzisława Górska, Adam Decowski, Anatol Diaczyński i Edward Bolec. Prezentowane przez nich książki cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Absolutnym rekordzistą okazał się Anatol Diaczyński, który sprzedał wszystkie przywiezione z sobą egzemplarze tomu opowiadań Tętent koni przez wieki.

Paniaga to dawna popularna nazwa ulicy Pańskiej w Rzeszowie, obecnie 3 Maja.

EBWydarzenia kulturalne


POETA KULTURY I NATURY

Wieczór poetycki poświęcony twórczości Mieczysława A. Łypa, który odbył się 11 kwietnia 2014 r. w Osiedlowym Domu Kultury „Karton”, rozpoczął się od wspólnego śpiewu znanej piosenki Jonasza Kofty Pamiętajcie o ogrodach. Akompaniował akordeonista Edward Sondej z towarzyszeniem grupy wokalnej RSTK. Prezes Rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, Edward Bolec, przywitał przybyłych i przedstawił sylwetkę autora czternastu już zbiorów wierszy. Twórczość poety przybliżyła dr Anna Niewolak w szkicu krytycznym Mieczysław Łyp — poeta kultury i natury.

Jako że poeta jest wykładowcą w Centrum „Polonus” Uniwersytetu Rzeszowskiego, w spotkaniu aktywnie uczestniczyli studenci z zagranicy, których występy zapowiadała Krystyna Matetska (Ukraina). Jego cztery wiersze: Moje ogrody, Chagall, Iluminacja i Słuchając Chopina zaśpiewali w duecie Mirosława Kruk (Ukraina) i Sergiusz Staruhin (Mołdawia) do skomponowanej przez siebie muzyki. W swoich ojczystych językach utwory poety zaprezentowali studenci: Karolina Litwińczuk i Halina Roterman (w jęz. ukraińskim), Anastazja Płaczek i Prascowia Sacara (w jęz. mołdawskim), Józef Drozdek (w jęz. rumuńskim), Tamara Karimowa (w jęz. uzbeckim), Ekaterina Beruashvili (w jęz. gruzińskim), natomiast Ksenia Kłymenko (Ukraina) w języku angielskim.

Zebrani mogli też podziwiać umiejętności wokalne Julii Oksiukowskiej (Ukraina) oraz duetu Mirosława Kruk i Sergiej Staruhin, który wykonywał piosenki mołdawskie, ukraińskie i polskie. Duże zainteresowanie wzbudził koncert Adriana Nowaka, harfisty i Kingi Ostrowskiej, wykonującej utwory na flecie poprzecznym.

Imprezie towarzyszyła wystawa studentki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, która pod pseudonimem Adam Nibybyłowski zaprezentowała ciekawe grafiki. W klimat jej twórczości artystycznej wprowadził zebranych Jerzy S. Nawrocki. Najbardziej jednak przypadł do gustu publiczności występ Jazz Bandu Niebylec pod kierownictwem Wiktora Bochenka.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Zygmunt Kustra — burmistrz Błażowej, Danuta Heller — dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Błażowej i równocześnie redaktor naczelna „Kuriera Błażowskiego”, dr Małgorzata Janda z Uniwersytetu Rzeszowskiego i Małgorzata Pryć — była dyrektor Zespołu Szkół w Gwoźnicy Górnej, wraz z nauczycielką tejże szkoły, Anną Borkowską.


Adam DECOWSKI


Spotkanie z Mieczysławem A. Łypem

Zarząd Oddziału ZLP w Rzeszowie oraz Osiedlowy Dom Kultury KAKRTON RSM serdecznie zapraszają na spotkanie z Mieczysławem A. Łypem, autorem czternastu tomików poetyckich. Mieczysław A. Łyp to nie tylko znakomity poeta, krytyk literacki i wydawca, ale także artysta fotografik.

Spotkanie odbędzie się 11 kwietnia 2014 r. (piątek) o godz. 18:00 w Osiedlowym Domu Kultury KARTON RSM w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 6.Wydarzenia kulturalne


ROZLEGŁOŚĆ POETYCKICH „SPOJRZEŃ”

Aż 33. twórców, w tym 9. członków rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich znalazło się w almanachu Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli, wydanego niedawno, choć jeszcze z datą 2013. Uroczysta prezentacja almanachu odbyła się 10 kwietnia 2014 r. w pięknym budynku Biblioteki Międzyuczelnianej przy ul. ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli.

Zanim nastąpiła literacka prezentacja, prezes „Witryny” — Marta Gdula-Żukowicz, przedstawiła dzieje Stowarzyszenia i jego dorobek, w tym także poprzednie zbiorcze publikacje jego twórców w postaci czterech dotychczasowych almanachów. Jak często bywało na wieczorkach „witrynowych”, poezji towarzyszyła muzyka w wykonaniu uczniów PSM w Stalowej Woli. Poeci i amatorzy poezji, którzy licznie wypełnili salę bankietową Biblioteki, mogli posłuchać muzyki klasycznej w wykonaniu solistów i duetu. Dwa utwory wykonał duet skrzypcowy Weronika Strzempa i Michał Żukowicz, poza tym zagrali solowo Kacper Hołody, Patryk Bednarz, Angelika Stelmach i Piotr Żurawski.

Najważniejsze tego dnia były jednak prezentacje literackie, za które odpowiadały w sensie „sprawczym” nauczycielki PSM w Stalowej Woli, Renata Johnson i Janina Wań, przy czym druga z nich koordynowała całość, będąc jednocześnie jedną z recytatorek prozy i autorką zaprezentowanego w almanachu opowiadania dla dzieci. Janina Wań zaprezentowała fragment własnego utworu oraz historycznego tekstu Grażyny Bołcun. Teksty dwóch pozostałych prozaików przedstawili... poeci. Ryszard Mścisz odczytał fragment opowiadania Anatola Diaczyńskiego, zaś Grzegorz Józef Męciński — powieści Czesława Główki. Prezentacji poetyckich, pod okiem swoich nauczycielek, podjęli się uczniowie wydziału wokalnego PSM II st. w Stalowej Woli i spisali się w tej roli bardzo dobrze.

Poza prozaikami Anatolem Diaczyńskim i Czesławem Główką, spośród członków Związku Literatów Polskich Oddziału w Rzeszowie zostali zaprezentowani, jako poeci: nieżyjący już Marian Berkowicz oraz Ryszard Jaśkowski, Barbara Mazurkiewicz, Ryszard Mścisz, Mirosław Osowski, Bogdan Stangrodzki i Małgorzata Żurecka. Poza nimi recytowano utwory ks. Mariana Balickiego, Zdzisława Błońskiego, Anny Buchalskiej, Agnieszki Bulicz, Elżbiety Ferlejko, Marty Gduli-Żukowicz, Mirosława Grudnia, Marty Herdzik-Męcińskiej, Elżbiety Kiszko, Jacentego Jacka Kotwicy, Krystyny Krzywosz, Moniki Kusztal, Kazimierza Lindy, Agaty Linek, Grzegorza Józefa Męcińskiego, Andrzeja Moskala, Anny Nowakowskiej, Wiktorii Serafin, Piotra Sikorskiego, Józefa Sztaby, Marzeny Tabor i Teresy Ujdy.

Almanach ukazał się dzięki wsparciu finansowemu prezydenta miasta Stalowej Woli. W zespole redakcyjnym znaleźli się: Anna Garbacz, Bożena Marczewska-Przybylska, Anna Sapa i Ryszard Wojtowicz. Ostatni jest autorem obszernej „Przedmowy” do almanachu. W czasie czwartkowej prezentacji natomiast Anna Garbacz bardzo ciekawie i wnikliwie omówiła zawartość całego almanachu, wzbogacając rzeczowe uwagi własnymi refleksjami. Została o to poproszona przez prezes „Witryny” — Martę Gdulę-Żukowicz. Na ręce pani prezes zaś przekazała kwiaty dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, Ewa Biały, składając podziękowanie i życzenia dla wszystkich współautorów i twórców almanachu poetyckiego.


Ryszard MŚCISZPromocja almanachu „Spojrzenia 5”

Stowarzyszenie Literackie „Witryna” w Stalowej Woli, Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli zapraszają na prezentację almanachu Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli „Spojrzenia 5”.

Spotkanie odbędzie się 10 kwietnia (czwartek) 2014 r. o godz. 18:00 w Budynku Biblioteki Międzyuczelnianej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10 w Stalowej Woli (II piętro, sala bankietowa).
Wydarzenia kulturalne


STANISŁAW GRABOWSKI W MIELCU

W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu odbyło się 5 kwietnia 2014 r. spotkanie autorskie Stanisława Grabowskiego, pochodzącego z Warszawy, człowieka literatury i szeroko rozumianej kultury, znakomitego poety, recenzenta literackiego, redaktora i edytora, dziennikarza, reżysera dokumentalisty i scenografa, dramaturga, twórcy dla dzieci i młodzieży, prozaika, wydawcy, autora Związku Literatów Polskich. Twórcę gościła Grupa Literacka „Słowo”.

Warszawski autor przywiózł ze sobą wydany ostatnio poetycki tomik „Magister Sancho Pansa” (Warszawa 2012), a ponadto zbiór wierszy dla dzieci „Kurtka z niebieskiego deszczu” (Warszawa 2010) i zbiór wierszy dla dorosłych „Idę po dnie rzeki” (Warszawa 2005). Jego wiersze prezentowali Jadwiga Klaus i Jan Stępień. Z recenzją tomiku „Magister Sancho Pansa”, pióra Jacka Rojka, zaznajomiła zebranych Barbara Augustyn.

Imprezie towarzyszył wernisaż obrazów Sylwii Krupińskiej z Klubu Środowisk Twórczych TMZM, uświetnił ją ponadto występ wokalny Barbary Giży.

Liryczna rozmowa z autorem była tak samo wielowątkowa jak jego twórczość. Wzięło w niej udział liczne grono twórców: Jan Stępień, Andrzej Ciach, Sylwia Krupińska, Zbigniew Michalski, Jadwiga Klaus, Grzegorz Maziarski, Andrzej Talarek, Wojciech Szczurek, Barbara Augustyn i inni. Szczere i głębokie były odpowiedzi gościa. Dotyczyły znajomości z wybitnymi twórcami literatury, wśród nich z ks. Janem Twardowskim, czy zainteresowania teatrem, dzięki któremu powstały jego liczne sztuki teatralne, przyjaźni z wieloma wybitnymi poetami, znajomości twórczości Kazimierza Biculewicza, oraz wielu innych spraw dotyczących nie tylko literatury. Przypadek sprawił, że na spotkaniu był obecny związany z Mielcem i Pomorzem twórca Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, autor „Kaszubskich losów”, laureat Gryfa Literackiego 2013, Józef Wójcik. Kwiaty w imieniu MBP Mielec wręczyła warszawskiemu twórcy i wykonawcom Jolanta Strycharz, natomiast Sylwii Krupińskiej, Jadwiga Klaus.

Stanisław Grabowski odwiedzi jeszcze raz Miejską Bibliotekę Publiczną w Mielcu. Tym razem spotka się z najmłodszymi czytelnikami w Wypożyczalni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej.

Zbigniew MICHALSKIWydarzenia kulturalne


Sceniczny KARTON

Melpomena i inne to cykl spotkań organizowanych w ODK KARTON Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z inicjatywy zawiadowcy tejże placówki Józefa Tadli oraz Jerzego Stefana Nawrockiego. Tym razem gościł na scenie Stach Ożóg ze swoim Teatrem słowa, a uświetnił całość występ chóru Cantilena pod kierownictwem Marii Nowak, Alberta Pacześniaka — dyrygenta i akompaniatora oraz Alicji Borowiec, występującej w roli menadżera chóru. Zanim nastąpiła sceniczna odsłona, minutą ciszy uczczono pamięć niedawno zmarłego redaktora „Echa Rzeszowa”, fotografika Józefa Gajdy.

Stach Ożóg, absolwent Filologii Polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1983), Studiów Podyplomowych w WSP w Krakowie (1985), Studium Pedagogicznego w WSP w Rzeszowie, Studium Reżyserii Małych Form Teatralnych (1985 — tytuł instruktora teatralnego I kategorii). Obecnie wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Animator kultury, poeta, rzeźbiarz, reżyser małych form teatralnych. Laureat ogólnopolskich konkursów teatralnych i recytatorskich. Otrzymał Brązową, Srebrną i Złotą Odznakę Recytatora. Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Za całokształt pracy artystycznej uhonorowany został Srebrnym Krzyżem Zasługi. W uznaniu zasług i wybitnego dorobku w dziedzinie kultury i sztuki, jego wielkiej pasji życiowej i twórczej, otrzymał Medal Franciszka Kotuli, a za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury otrzymał Nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Zanim dane nam było poznać wyobraźnię Stacha, słowo wstępne o Stachu i jego twórczości wygłosił Jerzy Stefan Nawrocki, sekretarz Związku Literatów Polskich O/Rzeszów, po czym Stach przedstawił wiersze ze swojego autorskiego zbioru poezji Imię z wczoraj, a kolejno przybliżył nam twórczość m.in. J. Przybosia, M. Konopnickiej, Cz. Miłosza, A. Kamieńskiej, S. Mrożka, J. Brzechwy, J. Dębskiego. Przedstawił różne formy sceniczne, o różnych modach i konwencjach literackich, przeszłość i współczesność wobec człowieka, scenę jako przestrzeń dająca aktorowi możliwość artykulacji nie tylko fonicznej, ale także ujarzmiania pozasłownych środków ekspresji, jak np. mimika czy gest.

Program, który przygotował artysta, pozwalał na budowanie światów od nostalgii i patosu do groteski. Sięgnął po teksty autorów znanych, lecz nie zawsze obecnych w praktyce scenicznej i w programach szkolnych. To spotkanie pozwoliło na wędrówkę w arkadyjską szczęśliwość, jak i na włożenie butów kiru, by dotrzeć do metafizycznego kresu w słowie poetyckim. Metafory, porównania i inne elementy poetyki pozwoliły na konstrukcje bardzo osobistych światów, co było szczególnie widoczne w autorskich wierszach.

Warto zapamiętać, Ożóg na scenie to nie tylko Stach z rudymi włosami, ale człowiek innych kolorów, by tak rzec człowieczych. Paradoksalnie, na zewnątrz zawsze w nienagannej czerni, a tyle barw i odcieni pojawiło się w ciągu tego swoistego spektaklu słowa. Scenografię tworzyły rzeźby w drewnie lipowym, z cyklu Studium clowna, dłuta oczywiście Stacha Ożoga, który rylcem zapisuje radość, smutek, by dzień utrwalony w drewnie został z nim na dłużej. Jego rzeźby są jak jego dzieci, z którymi trudno mu się rozstawać. A jego wiersze w książce Imię z wczoraj są jak życie, tyle tylko, że dla niektórych osób zbyt trudne. Dobrze, że na naszej drodze spotykamy ludzi, którzy mają twarz, bez zmarszczek nienawiści, czyniących dobro bez liczenia na zapłatę, poszukujących wiary w próchniejącej kapliczce i wsłuchujących się w najcichszy świst oddechu. Mam nadzieję, że starte buty zaprowadzą go w niejedno jeszcze magiczne miejsce, zaś jego dłonie uronią jeszcze wiele potu na sękach przebaczeń.

W spotkaniu uczestniczyło wielu przyjaciół i znajomych oraz sympatyków twórczości i talentu Stacha, jak Maria Kuźniar — pełnomocnik zarządu RSM, kierownik Osiedla Baranówka, Józef Uryniak — ze Spółdzielczej Rady Osiedla, Małgorzata Żurecka — wiceprezes rzeszowskiego oddziału ZLP, Józef Kawałek — prezes RSTK, Jerzy Welc — prezes Grupy Literackiej Na Marginesie z Leżajska wraz ze Stanisławem Kornasiewiczem, Marią Kozłowską, Jolantą Mach, Sebastianem Hanusem, Aleksandra Piguła — członkini Grupy Literackiej Słowo z Mielca, Andrzej Pęckowski — rzeźbiarz. Spotkanie miało wyjątkowy charakter — potwierdziły to na zakończenie owacje na stojąco.

Dorota KWOKA


Spotkanie ze Stachem Ożogiem

W imieniu Stacha i organizatorów zapraszam na spotkanie ze Stachem Ożogiem i JEGO TEATREM SŁOWA, które odbędzie się w ODK KARTON w Rzeszowie ul. Ofiar Katynia 6 w dniu 28 marca 2014 r. (piątek) o godz. 18:00.

Dorota KWOKA
ZLP O/KielceWydarzenia kulturalne


ANIOŁ GORYCZY

Kolejny już wieczór literacki z cyklu „Kontakt z Pegazem” zorganizowany przez Klub Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Rzeszowie odbył się 27 marca 2014 r., a jego bohaterką była Małgorzata Żurecka, poetka zamieszkała w Stalowej Woli, zrzeszona w Związku Literatów Polskich oraz w Stowarzyszeniu Literackim „Witryna”. Był to wieczór poetycko-muzyczny, zatytułowany Anioł goryczy, prowadzony przez dra Stanisława Dłuskiego.

Małgorzata Żurecka jest autorką sześciu zbiorów poetyckich. Najnowszy Naga malwa ukazał się w ubiegłym roku. Wiersze z tego zbioru, jak i z poprzednio opublikowanych, zaprezentował zebranym Jan Niemaszek. W blasku świec nabrały one szczególnego uroku. Krótki szkic o twórczości autorki przygotował dr Stanisław Dłuski, mówiący m.in. o kryzysie współczesnej poezji, o jej zbytniej hermetyczności i oderwaniu od codziennych problemów człowieka.

Nawiązując do twórczości poetki wyznał: „Wiersze Małgorzaty Żureckiej na tym tle pozytywnie się wyróżniają, cenna jest ich komunikatywność, przy całej goryczy samotności i przemijania, które boleśnie ranią bohaterkę tych wierszy; (…) Małgorzata jest autorką niepodległą, płynie pod prąd tego, co łatwe i popularne, ale też mówi zwykłym głosem o życiu, nie tworzy sztucznego patosu, lecz szeptem opowiada o sensie istnienia, nawet jeśli czasami czuje się jak „ptak nad przepaścią”. Umie cieszyć się chwilą, a kiedy przytłoczą ja troski i zmartwienia, nie traci nadziei.”

Na imprezę przybyli twórcy związani ze Stowarzyszeniem Literackim „Witryna” w Stalowej Woli, Ryszard Mścisz (ZLP O/Rzeszów), Mirosław Grudzień, Anna Garbacz oraz obiecujące poetki, Agata Linek i Katarzyna Dąbek, a muzycznie wieczór dopełnili: Mateusz Nocek, śpiewający piosenki z towarzyszeniem gitary i Krystian Wilk z zespołem.

Adam DECOWSKIWieczór Małgorzaty Żureckiej

Klub Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Rzeszowie zaprasza na spektakl poetycko-muzyczny: Małgorzata Żurecka „Anioł goryczy”. Prowadzenie: dr Stanisław Dłuski. Spektakl odbędzie się dnia 27 marca 2014 r. (czwartek) o godz. 19:00 w pubie Kontakt przy ul. Dymnickiego 4 w Rzeszowie.Wydarzenia kulturalne


ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI W RZESZOWIE

W późne popołudnie 21 marca 2014 r. w Rzeszowskim Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się spotkanie w ramach obchodów Światowego Dnia Poezji. Spotkanie po raz drugi — podobne jak w roku ubiegłym — zorganizowane zostało przez Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie. Prowadził je Stanisław Dworak przy współudziale Jadwigi Kupiszewskiej i Stefana M. Żarowa. Rozmawiano o najwyższych wartościach, pięknie i szczególnej roli poezji we współczesnym świecie.

W obchodach dnia poezji udział wzięli: Edward Bolec, prezes Oddziału ZLP w Rzeszowie wraz z Janiną Ataman-Gąsiewicz, Adamem Decowskim, Mieczysławem A. Łypem, Dorota Kwoka z Oddziału ZLP w Kielcach oraz poeci zrzeszeni w Regionalnym Stowarzyszeniu Twórców Kultury w Rzeszowie: Katarzyna Błaszczuk, Stanisława Bylica, Krystyna Dworak, Stanisław Dworak, Józef Homa, Józef Kawałek, Anna Kocór, Zofia Krawiec, Jadwiga Kupiszewska, Maria Rudnicka, Stefan M. Żarów.

Wieczór uświetnił występ Grupy Wokalnej RSTK pod kierownictwem Edwarda Sądeja oraz Grupy Folklorystycznej pod kierunkiem Stefani Buda.

Stefan ŻARÓWWydarzenia kulturalne


OBCHODY 113 ROCZNICY URODZIN JULIANA PRZYBOSIA

„Pracowałem głębokoorną mową, siałem miłość”
(Julian Przyboś „Słońce ze wzgórz Gwoźnicy”, 23 marca 1943 r.)


W dniu 6 marca 2014 r. w Zespole Szkół w Gwoźnicy Górnej odbyła się uroczystość poświęcona wybitnemu poecie, Julianowi Przybosiowi, który urodził się 5 marca 1901 r. w Gwoźnicy. Z tej okazji przybyli do naszej szkoły goście: przedstawiciel Związku Literatów Polskich O/Rzeszów, Mieczysław A. Łyp oraz Małgorzata Pryć, którzy spotkali się ze społecznością uczniowską.

Wszyscy zgromadzeni mogli obejrzeć wystawę prac plastycznych uczniów inspirowanych wybranymi wierszami Juliana Przybosia. Jury w składzie: Iwona Babiarz, Dorota Bosek i Ewa Bernarda Momot oceniło rysunki, a autorzy najciekawszych ilustracji otrzymali wyróżnienia.

Następnie uczennica klasy VI, Magdalena Kłósek, przedstawiła prezentację multimedialną o życiu i twórczości patrona naszej szkoły, a Julia Borkowska, Bartłomiej Górczany, Mateusz Bator i Natalia Prasoł przygotowali recytację kilku utworów poety.

Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie Mieczysława A. Łypa, który ciepłymi słowami przywitał obecnych, zachęcał do czytania poezji, przybliżał twórczość poety Juliana Przybosia a także rozdawał w prezencie chętnym uczniom swój autorski zeszyt poetycki pt. „Zaklęte w lipowym drewnie”.

Na zakończenie Pani dyrektor ZS, Marzena Haduch podziękowała przybyłym gościom, a delegacja młodzieży wraz z opiekunką złożyła kwiaty i zapaliła znicz na grobie Juliana Przybosia na gwoźnickim cmentarzu.

Barbara LESZCZAKWydarzenia kulturalne


W WYNIKACH XIV AGONU POETYCKIEGO

Redakcja ogólnopolskiego miesięcznika „Akant” ogłosiła wyniki XIV Agonu Poetyckiego „O Wieniec Akantu” pt. Gdyby nie nadzieja...To co? III nagrodę w tym konkursie otrzymała Halina Kurek, członek Rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

Laureatce gratulujemy!Wydarzenia kulturalne


SUKCESY GRUPY LITERACKIEJ „SŁOWO”

Z udziałem przedstawicieli władz miasta, starostwa powiatowego i Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu przy ul. Kusocińskiego 2 odbyła się w sobotę 1 stycznia 2014 r. promocja drugiego numeru Mieleckiego Rocznika Literackiego „Artefakty”. Spotkanie prowadziła Maria Błażków, zastępca dyrektora SCK d/s Miejskiej Biblioteki Publicznej. Przybyli m.in. Włodzimierz Gąsiewski i Edward Guziakiewicz z ZLP O/Rzeszów, Włodzimierz Kłaczyński z ZLP O/Kielce, Andrzej Ciach i Wojciech Szczurek, członkowie Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR O/Warszawa.

W liczącej ponad trzysta stron starannie wydanej publikacji znalazł się fragment powieści SF Edwarda Guziakiewicza „Bunt androidów” (sekwencje z Kairu: Muzeum Egipskie, hotel InterContinental Semiramis, bazar Chan al-Chalili). Umieszczono też relację z ubiegłorocznego benefisu Włodzimierza Kłaczyńskiego. Na marginesie wypada zaznaczyć, że w wydanym rok wcześniej pierwszym numerze „Artefaktów” (2012 r.) zaznaczyli swą obecność Włodzimierz Gąsiewski (fragment prozy) i Ryszard Mścisz (recenzja).

Zamieszczone w tomie utwory mieleckich twórców prezentowały przed mikrofonem Jadwiga Klaus i Magdalena Kriger. Spotkanie ubogacił występ duetu gitarowego PSM I i II st. im. M. Karłowicza w Mielcu (Wioletta Lipa i Adrian Wnuk). Wystąpił również Wojciech Szczurek z własnymi balladami przy akompaniamencie gitary.

Grupa Literacka „Słowo” działa od 2006 r., a kieruje nią nieprzerwanie Zbigniew Michalski. Pod jej skrzydłami wielu początkujących mieleckich twórców mogło wydać swe pierwsze tomiki poetyckie. „Artefakty” są kontynuacją tradycji almanachów Grupy Literackiej „Słowo”. Wydano wcześniej trzy pozycje z tej serii: „Z podróży na wyspy słowa” (Mielec 2007), „W rytmie słowa” (Mielec 2009) i „Zanurzeni w słowie” (Mielec 2011).

egz

Promocja „Artefaktów”

Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu oraz Grupa Literacka „Słowo” przy TMZM im. Wł. Szafera w Mielcu zapraszają na uroczystą promocję drugiego numeru Mieleckiego Rocznika Literackiego „Artefakty”. W programie recytacja — Jadwiga Klaus i Magdalena Kriger, akompaniament — duet gitarowy PSM I i II st. im. M. Karłowicza w Mielcu. Spotkanie odbędzie się w sobotę 1 lutego 2014 r. o godz. 16:00 w czytelni MBP przy ul. Kusocińskiego 2 w Mielcu.Wydarzenia kulturalne


WIERSZE ODARTE ZE SŁÓW

W Osiedlowym Domu Kultury Karton RSM, 31 stycznia zainaugurowano tegoroczne wieczory literackie z cyklu: Melpomena i inne, organizowane wspólnie z Rzeszowskim Oddziałem Związku Literatów Polskich. Bohaterką tego wieczoru była rzeszowska poetka, Janina Ataman-Gąsiewicz, która promowała najnowszą książkę poetycką pt. Czystka kartka. Prowadzący spotkanie Józef Tadla, kierownik ODK Karton przedstawił krótką biografię autorki opublikowanych dotychczas pięciu zbiorów wierszy. Wręczył jej też list gratulacyjny od Tadeusza Ferenca, prezydenta Rzeszowa.

Twórczość poetki przybliżyli: Jerzy S. Nawrocki i Marta Pelinko, redaktor wydania zbioru Czysta kartka, opublikowanego przez rzeszowskie Wydawnictwo Abilion. Prezes Rzeszowskiego Oddziału ZLP, Edward Bolec, zwrócił uwagę w swojej wypowiedzi na komunikatywność i lapidarność tych utworów, co jest niewątpliwie ich zaletą. Przytoczył fragment jednego z utworów, mówiącego o procesie tworzenia wiersza, w którym autorka wyznaje: „odzieram go // ze zbędnych słów”, co bardzo charakteryzuje tę poezję.

Spotkanie uświetniła wystawa znakomitych akwareli Wioletty Cieleckiej, zrzeszonej w Regionalnym Stowarzyszeniu Twórców Kultury w Rzeszowie oraz występ chóru Cantilena Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który wykonał kilka pieśni pod batutą Alberta Pacześniaka.

W imprezie udział wzięli: Józef Wierzbicki, przewodniczący Rady Nadzorczej Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Józef Uryniak, członek RN RSM, Maria Kuźniar, pełnomocnik zarządu RSM i kierownik Administracji Osiedla Baranówka RSM, Józef Kawałek, prezes RSTK w Rzeszowie oraz Andrzej Pęckowski, malarz i rzeźbiarz.

Adam DECOWSKI


Spotkanie z Janiną Ataman-Gąsiewicz

Zarząd Oddziału ZLP w Rzeszowie oraz Osiedlowy Dom Kultury KARTON RSM serdecznie zapraszają na spotkanie z Janiną Ataman-Gąsiewicz, promującą najnowszy zbiór wierszy Czysta kartka, wydany przez Wydawnictwo Abilion w Rzeszowie. Wieczorowi autorskiemu będzie towarzyszyć wystawa akwarel Wioletty Cieleckiej. Wystąpi chór UTW „Cantilena” z Rzeszowa.

Spotkanie odbędzie się 31 stycznia 2014 r. (piątek) o godz. 18:00 w Osiedlowym Domu Kultury KARTON RSM, Rzeszów, ul. Ofiar Katynia 6.Wydarzenia kulturalne


MAŁGORZATA ŻURECKA W CIERPISZU GÓRNYM

Dnia 29 stycznia 2014 r. w Ośrodku Kultury w Cierpiszu Górnym odbyło się spotkanie literackie z poetką Małgorzatą Żurecką ze Stalowej Woli, połączone z noworocznym spotkaniem poetów Gminy Łańcut. Organizatorami były: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Centrum Kultury Gminy Łańcut oraz Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Cierpiszu Górnym.

W spotkaniu wzięli udział m.in. przewodniczący Rady Gminy Łańcut Roman Skomra, dyrektor Centrum Kultury Gminy Łańcut Andrzej Łobaza, prowadzący część literacką Czesław Drąg (WDK), Adam Decowski, Edward Bolec, Jerzy Stefan Nawrocki (ZLP O/Rzeszów), sołtys Cierpisza Górnego Bernadetta Ruszel, Stanisława Tereszkiewicz, kierownik Ośrodka Kultury w Cierpiszu Górnym i ks. Stanisław Chrapek, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Cierpiszu. Nie zabrakło członków Koła Poetów Gminy Łańcut z jego opiekunką Urszulą Partołą i atrakcyjnego zespołu wokalno-muzycznego „Animator” pod kierownictwem Jana Barana, głównego koordynatora ds. kultury CKGŁ.

Wiersze Małgorzaty Żureckiej (czytane przez nią oraz przez Danutę Pado z WDK) zawsze były wysokiego lotu, stąd również impreza literacka, oparta na jej atrakcyjnym poetycko nowym tomiku Naga malwa i wzbogacona występami artystycznym i recytacjami poetów z Gminy Łańcut (znanych ze świetnych imprez kulturalnych w łańcuckim Maneżu) należała do wyjątkowo udanych. Pozostaje autorce Nagiej malwy pogratulować kolejnego tomiku.

(n)


Podkarpacka Izba Poetów zaprasza

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Podkarpacka Izba Poetów, Centrum Kultury Gminy Łańcut, Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Cierpiszu Górnym zapraszają na spotkanie literackie z Małgorzatą Żurecką ze Stalowej Woli oraz Spotkanie Noworoczne Poetów z Gminy Łańcut. Impreza odbędzie się 29 stycznia 2014 r. (środa) o godz. 12:00 w OKiBP w Cierpiszu Górnym.Wydarzenia kulturalne


WSPOMNIENIA O RZESZOWIE

Dnia 23 stycznia 2014 r. w Klubie Garnizonowym 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie odbyło się spotkanie z okazji 660. rocznicy otrzymania przez Rzeszów praw miejskich, zrealizowane wg ramowego scenariusza Jadwigi Kupiszewskiej, członka Klubu Literackiego w/w Klubu Garnizonowego. W spotkaniu uczestniczył sekretarz Oddziału ZLP w Rzeszowie Jerzy Stefan Nawrocki wraz z autorką scenariusza oraz Ryszardem Lechforowiczem i Stachem Ożogiem, narratorem.

Prezentację oparto na książkach, wspominających powojenny Rzeszów: „Ten tętent karych koni: CIENIE” (Jerzy S. Nawrocki), „Moja Bernardyńska” i „W prześwicie wieżowców” (Jadwiga Kupiszewska), a także „Powstanie i rozwój Rzeszowskiego Towarzystwa Kolarzy i Motorzystów” (Ryszard Lechforowicz). W części artystycznej znalazły się m.in. piosenki o Rzeszowie, skomponowane przez muzyka Jerzego Dynię, a wykonywane przez Ewę Pawełek oraz grupę wokalną Klubu Garnizonowego 21 BSK w Rzeszowie.

(n)Wydarzenia kulturalne


Zapraszamy na Opłatek Literacki

Zarząd Oddziału ZLP w Rzeszowie oraz Osiedlowy Dom Kultury KARTON RSM serdecznie zapraszają na tradycyjny Opłatek Literacki, który odbędzie się 18 stycznia (sobota) o godz. 12:00 w Osiedlowym Domu Kultury KARTON RSM w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 6.


Relacja w Aktualnościach


Wydarzenia kulturalne


CICHA NOC, ŚWIĘTA NOC...

W czwartek 16 stycznia 2014 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie odbył się wieczór kolęd i poezji bożonarodzeniowej. Spotkanie otworzyła Katarzyna Pelc-Antonik, dyrektor tej placówki, składając wszystkim zebranym życzenia noworoczne. Swoje wiersze prezentowali Barbara Mazurkiewicz z ZLP/O Rzeszów oraz lubaczowskie debiutantki: Alfreda Furgała, Stanisława Hass, Józefa Kornaga i Maria Grądzka-Kuczek. Wiersze ks. Jana Twardowskiego, Witolda Kopy i Barbary Pawelec czytała Justyna Kąkol, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie.

Śpiewali również harcerze seniorzy z zastępu Stanisławy Umińskiej, zasłużonego instruktora ZHP Lubaczów, tworzący mocną grupę kolędniczą. Występującym akompaniował na organach Marek Majcher, absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, założyciel zespołu „Klezmersi”.

Andrzej GŁAZ

  Relacja TV Lubaczów


Wydarzenia kulturalne


NA PROGU NOWEGO ROKU

Pierwsze w 2014 r. spotkanie Grupy Literackiej Słowo działającej przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej w Mielcu rozpoczęło się od mocnego akcentu. Po raz pierwszy na spotkanie do Mielca przyjechał Adam Decowski — poeta i satyryk, mieszkający w Rzeszowie, tworzący od 1975 r., autor kilku tomików poetyckich oraz zbiorów fraszek, członek ZLP. Publikował swoje utwory w wielu almanachach i antologiach. Adam Decowski to postać znana w Rzeszowie, często jego fraszki publikowane są na łamach regionalnych czasopism, a systematycznie w Naszym Domu Rzeszów. Jest także dobrze odbierany w środowiskach polonijnych. Mielczanom dał się poznać jako człowiek niezwykle skromny, dowcipny, ale przede wszystkim jako doskonały poeta.

Wiersze Adama Decowskiego zaprezentowali zaś chętnie goszczący w Mielcu recytatorzy z Rzeszowa Dorota Kwoka i Stach Ożóg. Tym razem zabrali ze sobą najwierniejszą grupę miłośników poezji, obecną w sobotnie popołudnie w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu, w podróż do Sieniawy, interpretując wiersze z poetyckiej książki Adama Decowskiego Notatki z Sieniawy. W czasie tej części wieczoru nie zabrakło też wzruszającego momentu. Jeden z wierszy Adama Decowskiego został bowiem zadedykowany niedawno zmarłemu rzeszowskiemu artyście, introligatorowi, autorowi misternych i artystycznych opraw do książek Ryszardowi Ziembie, honorowemu członkowi ZLP. W następnej kolejności sam autor wystąpił przed mikrofonem, odczytując swoje fraszki i aforyzmy.

Od pewnego czasu spotkania literackie GL Słowo w Mielcu łączone są z prezentacją prac mieleckich artystów. Tym razem bohaterem wieczoru został Andrzej Ciach — postać barwna, dobrze znana tak w Mielcu, jak poza naszym miastem. To twórca oryginalnych rzeźb, drewnianych zegarów, drewnianych obrazów, a także miłośnik Bieszczadu, poeta, autor tekstów piosenek wykonywanych przez Mieleckie Zagłębie Piosenki. W sobotni wieczór zaprezentował kilka swoich prac, przedstawił swoje teksty, z których jeden Życie to pic zadedykował liderowi grupy KSU Eugeniuszowi Olejarczykowi Siczce. Charakterystyczny czarny kapelusz, który nosi Andrzej Ciach jest rozpoznawalny w Mielcu równie dobrze jak sam poeta.

Spotkania Grupy Literackiej Słowo prowokują do dyskusji, która wywiązała się także podczas spotkania z Adamem Decowskim i Andrzejem Ciachem. Edward Guziakiewicz podkreślił troskę Adama Decowskiego o sprawne funkcjonowanie strony internetowej ZLP O/Rzeszów. Inni podkreślali natomiast artyzm prac, które w sobotni wieczór wystawiał w Czytelni MBP w Mielcu Andrzej Ciach, czyli po prostu Jędrek.

Spotkania w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu przy ul. Kusocińskiego 2 łączą ze sobą słowo, sztuki plastyczne oraz muzykę. Tego ostatniego akcentu nie zabrakło także w dniu 11 stycznia 2014 r. Zebranym zaprezentowała się Barbara Giża, młoda i utalentowana mieszkanka Zdziarca k/Radomyśla Wielkiego. Rozpoczęła spotkanie piosenką Uczucia te, a w trakcie spotkania zaprezentowała wiązankę dobrze znanych utworów we własnej aranżacji. Można było usłyszeć w jej interpretacji: Niech żyje bal, Kwiat jednej nocy, Kolorowe jarmarki, Wsiąść do pociągu oraz Żyj do przodu.

Kolejne spotkania mieleckiej Grupy Literackiej Słowo zostały już zapowiedziane przez prezesa Zbigniewa Michalskiego. Pierwsze natomiast spotkanie w nowym roku zakończyło się podpisywaniem tomiku Notatki z Sieniawy przez autora, rozmowami przy stolikach oraz wspólną sesją fotograficzną.

Jolanta STRYCHARZ
instruktor MBP w Mielcu

  W serwisie hej.mielec.pl

Adam Decowski w Mielcu

Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu i Grupa Literacka „Słowo” przy TMZM im. Wł. Szafera w Mielcu zapraszają na spotkanie autorskie Adama Decowskiego z Rzeszowa. W programie: śpiew — Barbara Giża, recytacja — Dorota Kwoka i Stach Ożóg, wernisaż rzeźby — Andrzej Ciach.

Spotkanie odbędzie się 11 stycznia (sobota) 2014 r. o godz. 16:00 w czytelni MBP w Mielcu przy ul. Kusocińskiego 2.Wydarzenia kulturalne
 

Związek Literatów Polskich