Wydarzenia kulturalne

Rzeszów

Preambuła statutu ZLP


Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.Związek Literatów Polskich

Menu


Wydarzenia kulturalne 2016SYBERIADA POLSKA W TVP 2

W niedzielny wieczór, 7 lutego 2016 r., TVP 2 wyświetliła film fabularny „Syberiada polska” w reżyserii Janusza Zaorskiego, oparty na powieści Zbigniewa Dominy pod tym samym tytułem, a opowiadający o losach zesłanych w latach 40. XX wieku na Syberię. Zbigniew Domino jest członkiem ZLP O/Rzeszów.Wydarzenia kulturalne


W NURCIE CYKLICZNYCH SPOTKAŃ POETÓW I INNYCH TWÓRCÓW KULTURY

W muzealnej scenerii Regionalnego Domu Tradycji Ludowych przy Zespole Szkół w Trzcianie Gmina Świlcza w dniu 27 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie twórców i odbiorców kultury z województwa podkarpackiego w ramach cyklicznych spotkań Podkarpackiej Izby Poezji. Salę audiowizualną wypełnili do ostatniego miejsca przyjezdni i miejscowi goście, a przede wszystkim uczniowie III klasy miejscowego gimnazjum pod opieką polonistki Anny Woźny. Słuchali oni wierszy w wykonaniu rzeszowskiej poetki i malarki, uznanej animatorki kultury, Jadwigi Kupiszewskiej (RSTK w Rzeszowie) i Danuty Pado, instruktorki WDK w Rzeszowie. Interpretowano wiersze na podkładzie muzycznym. Prezentacji poezji towarzyszyła wystawa prac plastycznych członków Amatorskiego Klubu Plastycznego im F. Brzęka, działającego od 1966 r. w WDK w Rzeszowie.

Zebranych powitała dyrektorka miejscowego Zespołu Szkół Zofia Draus, która omówiła rolę regionalizmu w edukacji dzieci i młodzieży. W spotkaniu udział wzięli szczególni goście w osobach Marka Jastrzębskiego, dyrektora WDK w Rzeszowie, Adama Decowskiego (ZLP O/Rzeszów), poety i satyryka autora fraszek, aforyzmów, limeryków, oraz Stefana Michała Żarowa (wiceprezes Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie), poety, publicysty i krytyka literackiego, Urszuli Pantuły (prezes Grupy Twórczej Inspiratio z CK Gminy Łańcut) z towarzyszącymi jej poetkami Grażyną Sordyl i Marią Fleszar. Nie zabrakło również Eugeniusza Buczka, regionalisty z Widełki, Marii Rudnickiej, poetki i malarki, Emilii Wołoszyn, malarki i rzeźbiarza Józefa Pałaca (wszyscy z RSTK). Obecni byli samorządowcy na czele z wicewójtem Gminy Świlcza Mirosławem Styką oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Trzciany i OSP w osobach Jerzego Stokłosy, Kazimierza Polaka i Kazimierza Łagowskiego. Obecny był również dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, Adam Majka.

Miłą karnawałową atmosferę wypełnił śpiew kolęd i piosenek biesiadnych tzw. ludowych trzciańskich. Na akordeonie grał emerytowany dyrektor miejscowej szkoły, muzyk i animator kultury, Roman Olszowy. Uzupełnieniem były regionalne delicje, tj. amoniaczki, proziaczki, smalec i razowy chlebek, tudzież gorący (po trzciańsku) biały barszcz z ziemniakami i jajkiem, które smakowały znakomicie.

Rolę administratora tej placówki pełni znany animator kultury, regionalista Zbigniew Lis, któremu należą się słowa szczególnego podziękowania za czynny udział w przygotowaniu tego niecodziennego poetycko-malarskiego spotkania.

Stefan ŻARÓWWydarzenia kulturalne


KRAJOBRAZY KULTURY

Od ponad dwudziestu lat Mieczysław A. Łyp wydaje Krajobrazy — rocznik społeczno-kulturalny poświęcony prezentacji dokonań artystów i inicjatyw środowisk twórczych w regionie. Ambicją pomysłodawcy (i realizatora) tego projektu było (i jest) dokumentowanie i promowanie sylwetek i dzieł malarzy, muzyków, literatów, artystów ludowych — twórców i animatorów kultury na Podkarpaciu, a także działalności regionalnych środowisk. Takie środowisko udało się Mieczysławowi A. Łypowi skupić wokół Wojskowej Galerii Malarstwa w Rzeszowie w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, a później — w Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnym „W dolinie Wisłoka”; pod ich egidą ukazywały się kolejne edycje Krajobrazów, rzetelnie rejestrujące wydarzenia kulturalne i prezentujące twórczość artystów zapraszanych do Galerii, bądź związanych (miejscem zamieszkania, tematyką twórczości lub sentymentem) z doliną Wisłoka.

Ostatni, datowany na 2016 rok tom Krajobrazów ukazał się jako agenda rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich i jego obecności na mapie kulturalnej Podkarpacia jest głównie poświęcony. Czytelnik otrzymał dokładne „kalendarium zdarzeń literacko-artystycznych” oddziału ZLP (z lat 2013-2015 i na 2016 rok), informacje o powołaniu nowego zarządu oddziału i pierwszych działaniach organizacyjnych, relację z uroczystości przyznania „Złotych Piór” — honorowych wyróżnień rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich oraz informacje o imprezach kulturalnych z udziałem literatów-członków ZLP.

W 2015 roku minęła 45. rocznica śmierci Juliana Przybosia. W Krajobrazach poświęcono jej należytą uwagę w relacjach z międzynarodowej sesji naukowej na Uniwersytecie Rzeszowskim, wernisażu wystawy pod hasłem „Więcej o metaforę” w galerii WDK w Rzeszowie (obrazy Uty Przyboś, poetki i malarki, córki autora Sensu poetyckiego i Zygmunta Zabłyszcza, malarza amatora, utrwalającego na płótnie pejzaże Gwoźnicy) i wieczorów literackich z autorem Rozmów z Julianem Przybosiem w Gwoźnicy, Rzeszowie i w Tyczynie. Rozmowy z Julianem Przybosiem — poetycki tom Mieczysława A. Łypa jest przedmiotem refleksji krytycznej Jana Tulika.

Blok rocznicowy dopełnia publikacja wierszy kilkunastu autorów pod wspólnym hasłem „Więcej o metaforę”. Są one poświęcone pamięci znakomitego poety, bądź utrzymane w klimacie artystycznym Awangardy Krakowskiej, czy szerzej — Przybosiowskie „z ducha”. Ich lektura świadczy o żywym, inspirującym oddziaływaniu spuścizny Juliana Przybosia na współczesnych poetów.

Kolejny blok poetycki to wiersze o Rzeszowie; ich obecność na łamach Krajobrazów jest świadectwem silnego związku twórców z miastem.

Zgodnie z pierwotnym zamysłem Mieczysława A. Łypa na łamach Krajobrazów nie zabrakło miejsca dla malarzy. Jacek Kawałek w obszernym, monograficznym eseju omawia twórczość Jana Maternickiego, redakcja przypomina sylwetkę twórczą Stanisława Kuci i dziesiątą rocznicę śmierci Franciszka Frączka, a z okazji wernisażu wystawy „Pod wysokim niebem” — prezentuje sylwetkę twórczą jej autorki — Jolanty Jakimy-Zerek.

W Krajobrazach dominuje poezja — wprowadzono cykl Non omnis moriar. Otwiera go zestaw wierszy poświęconych poetce Annie Nowak. Swoje wiersze publikują także Lesław Jan Urbanek, Marek Petrykowski i Mieczysław A. Łyp.

Na osobną uwagę zasługuje szata graficzna Krajobrazów— starannie dobrane reprodukcje dzieł plastycznych (np. „rzeszowskich” obrazów Andrzeja Korca, znakomicie korespondujących z wierszami o Rzeszowie).

Najnowsza edycja Krajobrazów przynosi interesujący obraz lokalnych środowisk kulturalnych; międzynarodową sesję literaturoznawczą gości Niebylec, biesiada literacka odbywa się w Husowie, Lalkę Bolesława Prusa czyta się (w formule poranka literackiego) w Błażowej. Dokumentacja takich i podobnych wydarzeń to poważny walor Krajobrazów. Na łamach rocznika znalazło się miejsce nie tylko na nowe wiersze członków oddziału ZLP, lecz także na promocję wydawnictw regionalnych (nie tylko książek literackich).

Łamy Krajobrazów są miejscem prezentacji działań oddziału ZLP i twórczości jego członków oraz różnorodnych form współpracy z samorządami i instytucjami kultury. Dzięki szerokiemu zakresowi tematyki (plastyka, literatura, folklor) można powiedzieć, że Krajobrazy realizują uniwersalną ideę korespondencji sztuk — zarówno poprzez wzajemne inspiracje, „dialog” w obrębie tematów czy tendencji artystycznych.

Jan Tulik w recenzji Rozmów z Julianem Przybosiem zwraca uwagę na bogatą oprawę edytorską każdej książki poety, kojarzącą się z kompozycją staropolskiej sylwy, ponieważ obok wierszy mamy tam malarstwo, artystyczne fotografie, dokumentację fotograficzną imprez kulturalnych, reprodukcje obrazów. Wszystko to mamy także w najnowszych Krajobrazach. Także układ całości, swego rodzaju „przekładaniec” bloków tematycznych skłania do dostrzeżenia sylwicznego charakteru rocznika. Co nie zmienia faktu, że Krajobrazy stały się czasopismem artystyczno-kulturalnym (z przewaga treści literackich). Ze względu natomiast na wielość, dobór i charakter relacji z wydarzeń kulturalnych w małych (i tych większych) środowiskach regionalnych, należy im przyznać walor pisma społeczno-kulturalnego. A przede wszystkim — poczytać i ucieszyć oko bogatą szatą graficzną.

ankWydarzenia kulturalne


NOWOROCZNE SPOTKANIE POETYCKIE W KRACZKOWEJ

Dnia 23 stycznia 2016 r. w Domu Ludowym im. ks. W. Mazurka w Kraczkowej miało miejsce Noworoczne Spotkanie Poetyckie, zorganizowane przez Grupę Twórczą Inspiratio, działającą w strukturze Centrum Kultury Gminy Łańcut. Nasza grupa zrzesza ponad 30 twórców i działa od 12 lat. Cieszymy się, że ciągle dołączają do nas nowi członkowie (poeci, rzeźbiarze, malarze). Pozyskujemy utalentowanych, młodych, dobrze zapowiadających się piszących ludzi. Dowodem tego była prezentowana przy okazji spotkania młoda, oryginalna i zdolna poetka Karolina Szyszka z Kraczkowej. Jej wiersze niosą w sobie uderzający ładunek emocjonalny. To poezja niezwykle czysta i mocna. Prezentacja Karoliny zrobiła na zebranych duże wrażenie.

Mieliśmy ogromny zaszczyt i wielką przyjemność gościć w Kraczkowej znakomitych gości takich jak: prezes Rzeszowskiego Oddziału ZLP Mieczysław A. Łyp z małżonką, wiceprezes RSTK w Rzeszowie Stefan Żarów, przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZLP Adam Decowski, Danuta Pado z WDK w Rzeszowie, członkinie RSTK, poetki — Jadwiga Kupiszewska, Barbara Śnieżek i Teresa Glazar. Ze strony gospodarzy w spotkaniu udział wzięli: dyrektor Centrum Kultury Gminy Łańcut Andrzej Łobaza, opiekunka grupy Urszula Pantoła, poeci: Jolanta Michna, Jolanta Mach, Maria Fleszar, Stanisław Bożek, Maria Lorenc, Alfred Budzyński, Helena Magryś i Kinga Dziobak oraz recytatorki — Gabriela Król, Maria Józefczyk, Anna Szpunar i Teresa Pecuch.

Uczestnicy podziwiali obrazy naszej członkini, malarki Grażyny Sordyl i słuchali kolęd w wykonaniu zespołu wokalnego Con’ Cuore z Cierpisza. Przy wspólnym, poetyckim stole mogliśmy dzielić się nie tylko dobrymi noworocznymi życzeniami, ale także pięknem poezji. Każdy z uczestników miał swoją mini prezentację. Spotkanie przebiegło w ciepłej, radosnej atmosferze. Takie chwile dostarczają zawsze wielu niezapomnianych przeżyć i wzruszeń, pozwalają jednoczyć się i wzajemnie poznawać. Serdecznie dziękujemy naszym gościom jak i wszystkim organizatorom spotkania. Mamy nadzieję, że nowo rozpoczęty rok przyniesie nam wiele podobnych wydarzeń, odnośnie których już snujemy plany.

Jeszcze raz z najlepszymi życzeniami na Nowy 2016 Rok!

Urszula PANTOŁAWydarzenia kulturalne


W MIELECKIM ROCZNIKU LITERACKO-KULTURALNYM

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mielcu odbyło się 9 stycznia 2016 r. spotkanie Grupy Literackiej „Słowo”, w czasie którego promowano czwarty numer Mieleckiego Rocznika Literacko-Kulturalnego „Artefakty”. Licząca blisko 350 stron publikacja została poświęcona dokonaniom literackim członków GL „Słowo”, odniesionym sukcesom i związanym z Grupą wydarzeniom kulturalnym, a także działalności Klubu Środowisk Twórczych TMZM.

Nie zabrakło w niej akcentów zetelpowskich. Zaprezentowana została gościnnie twórczość Adama Decowskiego, Edwarda Guziakiewicza, Mieczysława A. Łypa (ZLP O/Rzeszów), Włodzimierza Kłaczyńskiego, Doroty Kwoki (ZLP O/Kielce) i Juliusza E. Bolka (ZLP O/Warszawa). Leszek Żuliński (ZLP O/Warszawa) zrecenzował tomik poezji Joanny Kłaczyńskiej, a Stefan Żarów — tomik fraszek Adama Decowskiego i tomik wierszy Edyty Pietrasz. O wierszach Joanny Kłaczyńskiej pisał też w „Artefaktach” Janusz Termer (ZLP/O Warszawa). W roczniku znalazła się ponadto relacja z uroczystości wręczenia Złotych Piór za 2014 r., dorocznej gali ZLP O/Rzeszów.

Redaktorem czwartego numeru „Artefaktów”, podobnie jak poprzednich, jest Zbigniew Michalski, prezes Grupy Literackiej „Słowo”. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Włodzimierz Kłaczyński (ZLP O/Kielce), Edward Guziakiewicz (ZLP O/Rzeszów), Stefan Żarów (wiceprezes RSTK w Rzeszowie) i Janusz Chojecki (prezes TMZM w Mielcu). Zebranych gości w imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu powitała Jolanta Strycharz. O akcenty muzyczne zadbali wokaliści Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Mielcu: Jadwiga Huber, Anna Wiącek i Jadwiga Zemmel z akompaniamentem Sławomira Kuska.


W Mielcu promocja „Artefaktów”

Mielecka Grupa Literacka „Słowo” zaprasza na promocję „Artefaktów” — Mieleckiego Rocznika Literacko-Kulturalnego Nr 4 (2015). Spotkanie odbędzie się 9 stycznia 2015 r. (sobota) o godz. 16:00 w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu przy ul. Kusocińskiego 2.

Wystąpią: recytacje — Barbara Augustyn i Jan Stępień, śpiew — soliści Wydziału Wokalnego PSM im. M. Karłowicza w Mielcu.Wydarzenia kulturalne
 

Związek Literatów Polskich