Wydarzenia kulturalne

Rzeszów

Preambuła statutu ZLP


Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.Związek Literatów Polskich

Menu


Wydarzenia kulturalne 2015Promocja Almanachu Rzeszowskiego Oddziału ZLP

Dnia 14 marca 2015 r. (sobota) o godz. 16.00 w Studio Koncertowym im. Tadeusza Nalepy Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia w Rzeszowie, ul. Zamkowa 3 odbędzie się promocja wydanego przez Oddział ZLP w Rzeszowie Almanachu 2014 Konkret i wyobraźnia. Program promocji został przygotowany wspólnie z Redakcją Kultury Wysokiej i Publicystyki PR Rzeszów.

Zapraszamy!Wydarzenia kulturalne


Z BARYCZKI DO RZESZOWA

Dnia 20 lutego br. w Domu Kultury „Karton” RSM w Rzeszowie odbyło się spotkanie z poetką Edytą Pietrasz z Baryczki, członkinią Związku Literatów Polskich i Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie. Spotkanie zostało zorganizowane — w cyklu imprez literackich Domu Kultury „Melpomena i inne” — przez jego gospodarzy oraz Zarząd Oddziału ZLP. Miało za cel promocję piątego tomiku poezji autorki zatytułowanego Na serwecie złotej dłoni.

Spotkanie prowadził kierownik Domu Kultury „Karton” Józef Tadla, który na wstępie przywitał przybyłą na spotkanie rodzinę Edyty Pietrasz. W promocji wzięli udział — m.in. — Józef Uryniak, przewodniczący Komisji Kultury Rady Osiedla „Baranówka” RSM, Adam Decowski i Jerzy S. Nawrocki (ZLP O/Rzeszów), Wiktor Bochenek, dyrektor GOK w Niebylcu i Stefan Żarów, wiceprezes RSTK. Ten ostatni w ciekawym i głęboko profesjonalnym wystąpieniu omówił twórczość autorki. Wiersze z tomiku Na serwecie złotej dłoni zaprezentowała Dorota Kwoka (ZLP O/Kielce), zaś te z poprzednich tomików przedstawiła zebranym sama autorka. List gratulacyjny przesłał prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc.

Poetka prowadzi w Baryczce ze swoją mamą nieduże gospodarstwo rolne i tam mieszka. Jej wiersze wpisane są więc w wiejski pejzaż, opiewają miłość i wyrażają szacunek dla uznanych ludzkich wartości.

Jak należy podkreślić, twórcy tacy jak ona cieszą się przychylnością i wsparciem niebyleckiego Urzędu Gminy i jej wójta, Zbigniewa Koraba, któremu leży na sercu promowanie lokalnej kultury. Stąd pomoc przy wydaniu tomiku.

NEYSpotkanie z Edytą Pietrasz

Zarząd Oddziału ZLP w Rzeszowie oraz Osiedlowy Dom Kultury KARTON RSM serdecznie zapraszają na promocję nowego tomiku poetyckiego Edyty Pietrasz Na serwecie złotej dłoni, wydanego przez Krośnieńską Oficynę Wydawniczą.

Spotkanie odbędzie się 20 lutego (piątek) 2015 r. o godz. 18:00 w Osiedlowym Domu Kultury KARTON RSM w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 6.Wydarzenia kulturalne


POETYCKI KARNAWAŁ NA ŚNIEGU

Karnawałowe rekolekcje poetyckie, jak nazwał to spotkanie Czesław Drąg, odbyły się na Ziemi Strzyżowskiej w Zespole Parkowo-Dworskim i Folwarcznym Mycielskich w Wiśniowej, gdzie mieści się od kilku lat strzyżowskie Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki. Rekolekcje dlatego, że sporo z prezentowanych wierszy Jolanty Michny z Łańcuta, która promowała tu swoje tomiki poetyckie (recytowała wiersze obok samej autorki Danuta Pado), miało charakter religijny, w tym papieski. W dyskusji przypomniano m.in., że honorowym obywatelem Strzyżowa jest Jan Paweł II.

Program wyjazdowej sesji Podkarpackiej Izby Poetów WDK Rzeszów obejmował, obok spotkania autorskiego przedstawicielki Gminnego Koła Poetów z Łańcuta, zwiedzanie ośmiohektarowego parku, obiad w Oparówce przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz kulig, jako że nie brakowało śniegu.

Z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie przybyli: dyr. Marek Jastrzębski, Czesław Drąg, czuwający nad całością imprezy, Danuta Pado i Katarzyna Furmańska. Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie reprezentowali: Adam Decowski, Edward Guziakiewicz, Bogusław Kotula i Zdzisława Górska, a Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie: Stefan Żarów, jego wiceprezes oraz Jadwiga Kupiszewska. Byli przedstawiciele lokalnych władz z Janem Stodolakiem, wicestarostą strzyżowskim i twórcy kultury tego regionu. Towarzyszyła wyprawie do Wiśniowej z mikrofonem w ręku Irena Markowicz z Polskiego Radia Rzeszów.


egz

 Kulig poetycki | Galeria fotograficzna

Kulig poetycki

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Powiat Strzyżowski, Ośrodek Kultury w Wiśniowej, Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniowej w ramach Podkarpackiej Izby Poetów zapraszają na Kulig poetycki, w ramach którego odbędzie się spotkanie autorskie z Jolantą Michną pt. „...nie sposób przejść obojętnie”. Czas i miejsce spotkania: 5 lutego 2015 r. (czwartek), godz. 10:00, Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej (Zespół Parkowo-Dworski i Folwarczny Mycielskich w Wiśniowej).Wydarzenia kulturalne


MIECZYSŁAW A. ŁYP WŚRÓD LAUREATÓW KONKURSÓW POETYCKICH

W grudniu 2014 r. dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Andrzej Szpunar ogłosił decyzję o przyznaniu nagród w III Międzynarodowym Konkursie O Złote Pióro Papuszy.

Konkurs jest organizowany przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie i Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne. Jury obradowało pod kierunkiem znanego poety krakowskiego Leszka Długosza. Do sekretariatu konkursu wpłynęło 290 utworów od 126 autorów. Jurorzy podkreślają, że większość utworów była przemyślana, zarówno formalnie, jak i treściowo. Widać w nich głębszą znajomość tematyki romskiej.

Autorzy nadesłanych tekstów zwracali uwagę odbiorcy na takie elementy kultury cygańskiej jak muzyka, taniec, kwieciste spódnice, wróżbiarstwo czy topos tęsknoty za lasem, naturą, wędrówką i szerzej — za wolnością.

Jury w składzie: Anna Szałapak, Teresa Mirga, Leszek Długosz — przewodniczący przyznało nagrodę Złote Pióro Papuszy Jarosławowi Jędraszczykowi. II miejsce przyznano rzeszowskiemu poecie Mieczysławowi Arkadiuszowi Łypowi za wiersz „Wspomnienie II” oraz Agnieszce Marek za zestaw wierszy. III miejsce zajęli: Andrzej Wołosewicz, Małgorzata Zielińska-Januszewska i Jerzy Frycowski. Jury przyznało także trzy wyróżnienia.

Rozstrzygnięto również XV Ogólnopolski Agon Poetycki „O Wieniec Akantu” — Bydgoszcz 2014. Redakcja Miesięcznika Literackiego „Akant” poinformowała, że jury obradujące pod przewodnictwem Stefana Pastuszewskiego drugie miejsce przyznało Mieczysławowi Arkadiuszowi Łypowi za zestaw 3 wierszy.

Nagrodzone utwory są prezentowane w najświeższym tomiku laureata pt. „Moje ogrody” (Rzeszów 2015). To jego 15. publikacja poetycka. Autor jest dwukrotnym zdobywcą Nagrody Oddziału ZLP w Rzeszowie „Złote Pióro” (1992, 2010), Nagrody Wojewody Rzeszowskiego (1992, 1995) i Nagrody Miasta Rzeszowa (1995). W czerwcu 2012 r. za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury otrzymał Nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Danuta HELLER


Wydarzenia kulturalne


WIECZÓR AUTORSKI POETY I SATYRYKA Z RZESZOWA

W siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie odbyło się — dnia 28 stycznia 2015 r. — spotkanie z Adamem Decowskim promującym nowy tomik fraszek, limeryków i aforyzmów Myślą, mową i uczynkiem. Pozycję, ilustrowaną grafikami Wojciecha Atamana, wydało Wydawnictwo Miniatura z Krakowa.

Wieczór autorski poety i satyryka z Rzeszowa otworzyła Barbara Chmura, dyrektor WiMBP w Rzeszowie. Z wyborem wierszy i utworów satyrycznych zapoznał słuchaczy Stach Ożóg, znany recytator i poeta. Stefan Żarów, krytyk literacki i poeta przybliżył obecnym w recenzji postać Adama Decowskiego jako satyryka, a sam bohater tego wieczoru przeczytał słuchaczom wybrane przez siebie teksty z ostatniego zbioru.

W spotkaniu uczestniczyli z rzeszowskiego środowiska literackiego i naukowego, m.in. dr Zofia Brzuchowska, dr Hanna Krupińska-Łyp, dr Jan Wolski. Przybyli także Czesław Drąg, kierownik Działu Upowszechniania Sztuki i Współpracy z Samorządami WDK w Rzeszowie, Józef Tadla, kierownik Osiedlowego Domu Kultury Karton RSM, dziennikarze: Ryszard Zatorski i Stanisław Rusznica, poeci i pisarze oraz duża grupa czytelników i przyjaciół autora.

Rzeszowski grafik, Emilia Wołoszyn, podarowała Adamowi Decowskiemu wykonany przez siebie portret poety. Po zakończeniu spotkania do Adama Decowskiego ustawiła się długa kolejka sympatyków jego twórczości z kwiatami i po autografy na kartach jego nowego tomiku.

Promocja książki Adama Decowskiego

Barbara Chmura, Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie zaprasza na promocję książki Adama Decowskiego Myślą, mową i uczynkiem.

Spotkanie odbędzie się dnia 28 stycznia 2015 r. (środa) o godz. 17:00 w budynku WiMBP w Rzeszowie, ul. Sokoła 13. Wstęp wolny!


Wydarzenia kulturalne


W MIELECKIM ROCZNIKU LITERACKIM

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mielcu odbyło się 10 stycznia 2015 r. spotkanie Grupy Literackiej „Słowo”, w czasie którego promowano trzeci numer Mieleckiego Rocznika Literackiego „Artefakty”. Licząca blisko 300 stron publikacja została poświęcona dokonaniom literackim członków GL „Słowo”, odniesionym sukcesom i związanym z ich działalnością wydarzeniom kulturalnym. Nie zabrakło w niej akcentów zetelpowskich. W dziale „Prezentacje literackie” znalazł się fragment prozy Edwarda Guziakiewicza, prozaika z Mielca (z przygotowywanej powieści SF A jeśli jutra nie będzie) wraz z jego biogramem i zdjęciem. W kalendarium wydarzeń literackich odnotowano spotkanie autorskie Adama Decowskiego, mające miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mielcu 11 stycznia 2014 r. Pamiętano o konkursie poetyckim organizowanym corocznie przez Włodzimierza Gąsiewskiego. Przywołano też inne spotkania z udziałem członków ZLP O/Rzeszów i członków Grupy Literackiej „Słowo”, głównie w związku z plenerami literackimi organizowanymi przez Podkarpacką Izbę Poetów (WDK Rzeszów). Przypomniano jednodniówki wydawane przy tych okazjach, a redagowane przez członków ZLP O/Rzeszów. Został omówiony VII Festiwal Poezji Słowiańskiej (cykliczna międzynarodowa impreza organizowana przez Aleksandra Nawrockiego z ZLP), której jeden z przystanków miał miejsce w Mielcu.

Redaktorem trzeciego numeru „Artefaktów”, podobnie jak poprzednich, jest Zbigniew Michalski, prezes Grupy Literackiej „Słowo”.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Włodzimierz Kłaczyński (ZLP O/Kielce), Włodzimierz Gąsiewski i Edward Guziakiewicz (ZLP O/Rzeszów) oraz Stefan Żarów (wiceprezes RSTK w Rzeszowie).


W Mielcu promocja „Artefaktów”

Mielecka Grupa Literacka „Słowo” zaprasza na promocję „Artefaktów” — Mieleckiego Rocznika Literackiego Nr 3 (2014), która odbędzie się 10 stycznia 2015 r. (sobota) o godz. 16:00 w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu przy ul. Kusocińskiego 2.

Wystąpią: recytacje — Barbara Augustyn i Jan Stępień, śpiew — Przemo Pawłowski i Anna Magdalena Pietryka „Cantica Romanza”.Wydarzenia kulturalne
 

Związek Literatów Polskich