Wydarzenia kulturalne

Rzeszów

Preambuła statutu ZLP


Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.Związek Literatów Polskich

Menu


Wydarzenia kulturalne 2017


W klimacie sztuki i tradycji.
Wspaniałe spotkanie poetów ZLP w Błażowej

Niezwykle bogaty był program błażowskiego spotkania literackiego pt. „Popołudnie z literaturą”.

Z okazji 50-lecia O/ZLP w Rzeszowie grupa poetów rzeszowskiego stowarzyszenia została zaproszona przez burmistrza Błażowej, Jerzego Kocója i dyrekcję Gimnazjum im. A. Jenke do zaprezentowania swojej twórczości. Z zaproszenia organizatorów skorzystali: Adam Decowski, Zdzisława Górska, Halina Kurek, Mieczysław A. Łyp, Tadeusz Masłyk, Wacław Turek.

„Popołudnie z literaturą” poprzedziło spotkanie poetów z burmistrzem miasta i gminy Błażowa. Jerzy Kocój zapoznał gości z aktualnymi zadaniami, realizowanymi przez gminę oraz z działaniami na rzecz kultury, sztuki i oświaty. Błażowa jest bardzo aktywnym ośrodkiem kultury. Kalendarz zdarzeń jest bardzo bogaty. Odbywają się tu słynne „Biesiady literackie” pod kierunkiem Danuty Heller, Wojewódzkie Spotkania Kapel Ludowych w ramach imprezy „Starych Potraw Smak i Urok”, Dni Błażowej połączone z Jarmarkiem Błażowskim, Gminne Święto Chleba i Miodu. W pobliskiej Futomie odbywają się Dni Futomy. W siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej redagowany jest bardzo ciekawy dwumiesięcznik „Kurier Błażowski”. Redaktorką naczelną jest Danuta Heller. Współpracuje z nią wielu pisarzy Podkarpacia oraz pracowników naukowych UR. Ponadto w Błażowej działają: Gminny Ośrodek Kultury i dwa muzea: Muzeum Wsi Podkarpackiej „Potoki” Augustyna Rybki i Społeczne Muzeum Ziemi Błażowskiej.

Pod kierunkiem dr Małgorzaty Kutrzeby w ramach imprezy poeci mieli okazję zwiedzić nie tylko Muzeum Ziemi Błażowskiej, ale także Kościół parafialny p.w. św. Marcina, wzniesiony w latach 1896-1900 według projektu znanego architekta lwowskiego, Jana Sas-Zubrzyckiego.

„Popołudnie z literaturą” upłynęło pod znakiem muzyki, tańca i poezji. Niezwykle uzdolniona młodzież gimnazjum przedstawiła interesujący program artystyczny pod kierunkiem wybitnego muzyka, Andrzeja Szula. Specjalnie dla gości szkolny zespół taneczny zaprezentował poloneza K. Ogińskiego. Tancerze wystąpili w pięknych strojach z epoki.

Poeci zostali również mile zaskoczeni niezwykle dojrzałymi prezentacjami ich wierszy, które pochodziły ze świeżo wydanego jubileuszowego almanachu poezji.

Wszystkie wykonane przez gimnazjalistów prezentacje poetyckie miały walor artystyczny. Nic więc dziwnego, że wzbudziły podziw poetów. Własne wiersze czytali także sami autorzy. Ich prezentacje zostały bardzo życzliwie przyjęte przez młodzież. Podobnie, jak wypowiedzi artystów na temat procesu twórczego. Impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej.

| K |


"Popołudnie literackie" w fotografii Wacława Turka i Mieczysława A. Łypa

     


Wiosna poetów
          Burmistrzowi miasta i gminy Błażowa
          oraz dyrekcji Gimnazjum im. A. Jenke


Do Błażowej przywiodłem poetów
znad Jasiołki Wisłoka Stobnicy
i z karpackich wzgórz naftowych

Na kolorowych plakatach
Mickiewicz Miłosz Szymborska

Młodzież jak w Soplicowie
tańczyła poloneza
a później za Miłoszem
uciekliśmy w układanie wierszy
w głośne ich czytanie
w przywoływanie
Przybosia ze wzgórz Gwoźnicy

Trochę naiwnie
chcieliśmy nazwać wszystko
co jest dobre i piękne
co określa dostojeństwo słowa
i urok Kaliope

W Błażowej chcieliśmy
dookreślić swoje przeznaczenie

Śladem Jamesa Joyce’a
próbowaliśmy dociec istoty
strumienia świadomości
i praw człowieczej pamięci

Obok
świat we fragmentach relacjach
rdzawych plamach
zamkniętych drogach mostach
wiosennych pąkach bzów

II

W kolorowych witrażach
kościoła świętego Marcina
wszyscy święci pilnują
świetlistości przeszłych
i przyszłych pokoleń

Ślady naszych twarzy
naszych wołań
zielonych winnic
milczących wzniesień
szum warsztatu tkackiego i leraka
pochłaniały chmurne sklepienia niebios
i strugi marcowego deszczu

Z niepokojem czekaliśmy
na czas kwitnących sadów jabłoni
i na letni żar lipca

Rzeszów, 23.03.2017 r. , Mieczysław A. Łyp

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Popołudnie literackie z Adamem Decowskim

WiMBP w Rzeszowie zaprasza na spotkanie poetyckie z Adamem Decowskim - Lira i Satyra.

Punkt biblioteczny Filii nr 9, ul. Dąbrowskiego 79a, Rzeszów.
27 marca 2017. Wstęp wolny! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Pogrzeb Bronisławy Betlej w fotografii Wacława Turka, Jedlicze, 14.03.2017 r.

 

 

 

Przemijamy
          Pamięci Bronisławy Betlej

Przemijamy Broniu z bólem niedosytu,
gdy każdy łyk życia śmiertelną chorobą.
Śmierć jak czarny ptak krąży nam nad głową.
żal nam białych bzów i różowych świtów.

Tylko wiersz niezgrabny – nasz ślad i obrońca,
trochę jak we śnie, trochę jak w teatrze.
Jedynie samotność dana nam na zawsze
będzie z nami szła do samego końca.

Gdzieś w lokalnej prasie słowa czułych wzruszeń.
Zapłakane świece, czerń żałoby, kwiaty.
Łzy wiosenny wiatr z twarzy nam osuszy.

Świat zajęty sobą nie zatrzyma biegu,
dalej będzie toczyć spory i debaty.
Pod blokiem zakwitnie grządka przebiśniegów.

13 marca 2017 r. , Teresa Paryna

 

 

Wydarzenia kulturalne


Obchody 116. rocznicy urodzin Juliana Przybosia

Dnia 6 marca 2017 r. o godzinie 11:00 w Zespole Szkół w Gwoźnicy Górnej odbyła się uroczystość poświęcona 116. rocznicy urodzin Juliana Przybosia – patrona szkoły. Wzięli w niej udział zaproszeni goście - członkowie Związku Literatów Polskich O/Rzeszów, nauczyciele oraz uczniowie.

Na wstępie pani dyrektor Marzena Haduch serdecznie powitała wszystkich zebranych i zaprosiła do wysłuchania części artystycznej przygotowanej przez uczniów i uczennice z kl. II oraz III gimnazjum. Wystąpiły cztery recytatorki: Klara Borkowska, Łucja Borkowska, Magdalena Kłósek, Karolina Lubas, które zaprezentowały utwory poety: ,,Słońce ze wzgórz Gwoźnicy”, ,,Majowe”, ,,Sprawozdanie z dniówki”, ,,Lipiec”. Natomiast wspomnienia znanych osób o Julianie Przybosiu czytali: Radosław Bator, Michał Groszek, Ilona Kudła, Jakub Pilch. O kolejnych punktach programu informowali prowadzący: Karolina Janik i Szymon Szurlej. Widzowie zgromadzeni na sali gimnastycznej wysłuchali z płyty nagrania utworu Juliana Przybosia pt. ,,Słowik” w wykonaniu samego autora. Następnie swoje wybrane wiersze prezentowali literaci: Adam Decowski, Zdzisława Górska, Mieczysław A. Łyp, Tadeusz Masłyk, Edyta Pietrasz, Andrzej Talarek, Małgorzata Żurecka. Na podkreślenie zasługuje fakt, że uczniowie z zaciekawieniem słuchali utworów poetyckich czytanych przez kolejnych autorów, nagradzając twórców gromkimi brawami. Po wystąpieniach gości pani dyrektor podziękowała wszystkim przybyłym. Na zakończenie delegacja złożona z przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, nauczycieli oraz członków ZLP O/Rzeszów udała się na gwoźnicki cmentarz, gdzie złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobie Juliana Przybosia.

Uroczystość pozostała już tylko miłym, ale ważnym wspomnieniem. Warto bowiem pamiętać o wybitnym poecie, przedstawicielu Awangardy Krakowskiej, Julianie Przybosiu, który w swoim czasie pokonał w życiu trudną drogę z rodzinnej Gwoźnicy do historii literatury.

Barbara Leszczak


Fotograficzny zapis wizyty w Zespole Szkół im. J. Przybosia w Gwoźnicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powidok gwoźnicki

W zimne marcowe południe
szliśmy na to słynne
zapisane w wielu wierszach
wzniesienie cmentarne

Padał deszcz
i
nie palił się żaden krajobraz

Razem z Łucją Borkowską
nieśliśmy w sobie jego słońce
i jego inne
ciągle na nowo odkrywane zapisy
zachwyty zauroczenia
białe katedry Paryża Leman
Wisłę

Deszcz rozmywał zacierał
nie tylko jego ślady

Brudne zamazane płachty nieba
szarą mgłą
malowały ciszę pól

W zastygły nagi bezbronny pejzaż
obecna wokół wieczność
sączyła
prawie dotykalny
szum Lety

Słowa Poety
zapisane na płycie
światła zniczy
układały powidok gwoźnicki
z motywem lotu białych gołębi

Rozkwitały metafory i przebiśniegi

Mieczysław A. Łyp

 

 

Wydarzenia kulturalne


Kolejne spotkanie z cyklu – Byli wśród nas

Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem, Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem oraz Oddział Związku Literatów Polskich w Rzeszowie zapraszają na Wieczór literacki z cyklu „Byli wśród nas” Stanisław Stefan Gębala — człowiek i twórca.

Impreza odbędzie się w Domu Ludowym w Żabnie, dnia 30 marca 2017 r. o godz. 17.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


ANDRZEJ KORZEC - 30 lat w Rzeszowie

Urodził się w 1959 roku w Żarach, studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zajęcia z malarstwa odbywał w pracowni prof. Jana Szancenbacha. Dyplom uzyskał w 1989 roku. Obecnie jest nauczycielem rysunku i malarstwa w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie. Pracując na etacie znajduje zawsze czas na własną działalność artystyczną. W latach 1996-2002 pełnił funkcję prezesa Okręgu Rzeszowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Był inicjatorem cyklu wystaw „Piórkiem i pędzlem po Rzeszowie”, które uświetniały obchody Dni Rzeszowa. Z jego też inicjatywy odbyły się w Rakszawie i Orzechówce międzynarodowe plenery malarsko-rzeźbiarskie. W wielu aukcjach dobroczynnych występuje jako czynny ich uczestnik. Brał udział w wielu sympozjach, plenerach i wystawach w kraju i za granicą. Wystawiał m. in. na terenie Czech, Słowacji, Francji, Niemiec, Austrii, Włoch, Ukrainy, Węgier. W 2006 roku realizował zadania w polsko-francuskim projekcie „Piękno natury” w Les Arcys, Volgre.

Za swoją działalność twórczą otrzymał wiele nagród i wyróżnień w konkursach regionalnych i ogólnopolskich. W 1996 roku był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki, a 6 lat później stypendystą Burmistrza Klagenfurtu. W roku 2002 został uhonorowany nagrodą Miasta Rzeszowa w dziedzinie kultury i sztuki. W konkursie „Obraz, grafika, rysunek, rzeźba roku 2008” otrzymał nagrodę Fundacji Rodziny Zbigniewa Jana Krygowskiego.

Czy Andrzej Korzec czuje się artystą spełnionym? W jednym z wywiadów powiedział: Gdybym się tak czuł, na pewno nie chciałbym już dalej malować. Byłbym mistrzem, tymczasem jestem malarzem, który wciąż się uczy, eksperymentuje. Spełniam się, ale nie jestem spełniony.

Dla nas, a szczególnie dla uczniów rzeszowskiego „Plastyka”, osób, z którymi się on styka i którzy znają jego twórczość malarską, jest wielkim artystą i przykładem wzorowego nauczyciela.

W Rzeszowie prace Andrzeja Korca możemy zobaczyć na wielu wystawach. Odbyły się one już m. in. w galeriach: Biura Wystaw Artystycznych, Filii RDK – Słocina, Osiedlowego Domu Kultury RSM – Tysiąclecie, „To Tu” na Baldachówce 7, ICN Polfa Rzeszów S.A. na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. Najnowsza jego wystawa znajduje się obecnie w galerii WDK przy ulicy Okrzei 7. Jest to wystawa jubileuszowa z okazji 30-letniej bytności artysty w Rzeszowie. Obrazy A. Korca mogliśmy również podziwiać w czasie wieczoru literackiego Jerzy Pleśniarowicz – Człowiek i twórca w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej oraz w wielu wydaniach „Krajobrazów”.

W czasie wernisażu gratulacje artyście złożył prezes O/ZLP w Rzeszowie, Mieczysław A. Łyp.

Stanisław Rusznica


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


ŚLAD POZOSTAWIONY

Literacki rok jubileuszu 50-lecia oddziału rzeszowskiego ZLP podkreślało 30 stycznia br. w foyer Teatru im. W. Siemaszkowej spotkanie wspomnieniowe o nieżyjącym Jerzym Pleśniarowiczu, jednym z założycieli i pierwszym prezesie oddziału. Obecny prezes ZLP, Mieczysław A. Łyp, przypomniał tę niezwykłą twórczo osobowość poety, tłumacza i krzewiciela sztuki teatralnej oraz reżysera. Gościem szczególnym wieczoru był syn owego twórcy, teatrolog z UJ, prof. Krzysztof Pleśniarowicz z rodziną. Książka jego autorstwa pt. Jerzego Pleśniarowicza ślad pozostawiony, jak i film red. Jerzego Dubiela ułożony z wypowiedzi innych (m.in. wspomnienia redaktorów Jana Grygla, Marty Polańskiej i Zbigniewa Wawszczaka) ponownie ożywiły postać tego wszechobecnego w kulturze Rzeszowa i kraju człowieka. Zwornika środowisk literackich ościennych krajów słowiańskich. Miałem też okazję wspomnieć owego twórcę – znanego mi zwłaszcza z kontaktów w „Profilach”, gdzie kierował działem literackim miesięcznika – ale głównie poprzez przytoczenie obszernych fragmentów z ostatniej książki prof. Stanisława Fryciego Szkice do portretu, w której jeden z rozdziałów poświęcił J. Pleśniarowiczowi („Serdeczny kolega, który wprowadził mnie w nieznane środowisko literackie”). Niczym w antraktach pojawiali się instrumentalnie i śpiewaczo studenci uniwersytetu pod kierownictwem muzycznym Marzeny Lubowieckiej, a perłą wieczoru były interpretacje recytacyjne wierszy Pleśniarowicza w mistrzowskim przekazie aktorów Barbary Napieraj i Wojciecha Kwiatkowskiego. Bo – jak podkreślił dyrektor Jan Nowara – miejsce dla tej poezji jest w naszym teatrze, któremu Jerzy Pleśniarowicz był całym sercem oddany jako kierownik literacki, reżyser, znawca sztuk wszelakich.

Ryszard ZATORSKI


 

 

 

Wydarzenia kulturalne


LITERACKI OPŁATEK

Tradycyjnie już Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie organizuje początkiem roku spotkanie opłatkowe. W tym roku miało ono miejsce 14 stycznia 2017 r. w Osiedlowym Domu Kultury „Tysiąclecie” Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dzięki uprzejmości pani Haliny Kostoń, kierownika tej placówki. Spotkaniem tym literaci zainaugurowali rok jubileuszowy obchodów 50- lecia rzeszowskiego oddziału ZLP, co zostało podkreślone okolicznościową tablicą na scenie, odsłoniętą uroczyście przez prezesa, Mieczysława A. Łypa i Małgorzatę Żurecką, pełniącą funkcję sekretarza Zarządu. W sali w odświętnym anturażu zebrało się wielu literatów nie tylko zrzeszonych w ZLP, ale i reprezentujących Stowarzyszenie Literackie „Witryna” w Stalowej Woli, Klub Literacki przy RCKP w Krośnie, Grupę Literacką „Słowo” w Mielcu, Grupę Twórczą „Ispiratio” w Łańcucie oraz Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie.

Imprezę zaszczycili swoją obecnością: dr Mieczysław Janowski - były poseł do Parlamentu Europejskiego, Jerzy Maślanka – redaktor naczelny miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów”, Stanisław Rusznica – dziennikarz „Echa Rzeszowa”, Józef Laskowski, pisarz Jerzy J. Fąfara, Jan Niemiaszek – aktor, dr Zofia Brzuchowska, dr Hanna Krupińska-Łyp i Danuta Pado z WDK w Rzeszowie. W bożonarodzeniowy nastrój wprowadził zebranych znakomitym koncertem kolęd Chór „Collegium Musicum” z Rzeszowa, pod dyrygenturą Andrzeja Szypuły.

Krótką liturgię celebrował ks. Marcin Graboś, poświęcił opłatki i wygłosił Słowo Boże.
„Na początku nowego roku gromadzimy się na spotkaniu opłatkowym Związku Literatów Polskich Odział w Rzeszowie. Jeszcze trwamy w radości z faktu narodzenia Pana Jezusa. W naszych świątyniach podziwiamy szopki, które nam przypominają o tym, że Bóg z miłości do człowieka stał się człowiekiem. To najważniejsze wydarzenie w historii świata nie dokonało się w „blasku fleszy”. Bóg przyszedł na świat, tak jak każdy z nas. Niewielu się zorientowało, że ten mały chłopiec to Syn Boży. Wszystko dokonywało się skromnie i w ciszy.

Pragnę zwrócić uwagę na osoby trzech Mędrców. Oni zorientowali się, że dzieje się coś ważnego. Udali się w drogę prowadzeni przez gwiazdę betlejemską. Byli wrażliwi i czujni na otaczający ich świat i pojawiające się znaki na niebie. Inni ludzie zajęci swoimi sprawami nawet nie zauważyli gwiazdy betlejemskiej na niebie. Myślę, że dzisiaj takimi mędrcami są ludzie kultury, a szczególnie literaci, malarze, muzycy. To są ludzie o bardzo wrażliwych sercach. Dostrzegają rzeczy, które inni mijają obojętnie. To artyści w hałasie miasta usłyszą śpiew ptaków. To artyści potrafią zachwycić się wschodem i zachodem słońca. W świecie, w którym ludzie reagują przeważnie tylko na dźwięk spadających monet i wpatrzeni są w migające ekrany tabletów i smartfonów potrzeba mędrców, artystów, którzy patrzą szerzej i głębiej na ludzi i otaczający ich świat.

Drodzy literaci i artyści!
Na początku tego nowego roku życzę Wam, żebyście z odwagą siali to ziarno piękna schowane w słowach, obrazie, muzyce czy rzeźbie. Bo ziarno na początku małe i niepozorne z czasem rośnie. My siejmy te ziarna dobra, a Bóg da wzrost.”

W atmosferze wzajemnej życzliwości i przyjaźni dzielono się opłatkiem, a życzeniom nie było końca, po czym przyszedł czas na prezentacje poetyckie, niosące nostalgiczne refleksje bożonarodzeniowe. Swoje wiersze przeczytali: Ryszard Mścisz, Teresa Paryna, Mieczysław A. Łyp, Zdzisława Górska, Adam Decowski, Celina Depa, Małgorzata Żurecka, Agata Linek, Maria Rudnicka, Andrzej Talarek, Zbigniew Michalski, Stefan M. Żarów, Ewelina Łopuszańska, Iwona Szetela, Agnieszka Bulicz, Jolanta Michna, Jolanta Szal-Mach i Wiktoria Serafin. Niektóre z tych prezentowanych wierszy zostały opublikowane w „Krajobrazach”, najnowszym wydawnictwie Oddziału ZLP w Rzeszowie. Było ono tu promowane i cieszyło się wielką popularnością wśród zebranych. Dużą sympatię zyskał sobie też zespół z Niebylca, który pod kierownictwem Wiktora Bochenka, wystąpił z koncertem kolęd i kowerów znanych utworów muzycznych.

Na zakończenie zabrał głos dr Mieczysław Janowski, który z właściwą sobie elegancją, nie tylko językową, wyraził swoje uznanie dla ludzi pióra. Na ręce prezesa został też skierowany okolicznościowy list z życzeniami od Tadeusza Ferenca – prezydenta Rzeszowa. Należy też zaznaczyć, że imprezie towarzyszyła wystawa obrazów Andrzeja Korca, znanego rzeszowskiego artysty malarza. Po uczcie duchowej było też coś dla ciała, za co wdzięczność należy się Zarządowi. Specjalne podziękowanie trzeba wyrazić też paniom z Klubu Seniora, działającego prężnie przy tym Domu Kultury, które zajmowały się obsługą kulinarną tej imprezy.

Adam DecowskiOpłatek literacki w fotografii Wacława Turka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalneJUBILEUSZOWA PODKARPACKA IZBA POETÓW

W wyjątkowy, bo po raz setny 9 lutego 2017 r. Podkarpacka Izba Poetów, która powstała z inicjatywy Czesława Drąga, otworzyła swoje podwoje, działająca przy Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie od 20. lat. Obecnie jej działalność koordynuje Danuta Pado. Wielu podkarpackich literatów miało tu możliwość zaprezentowania swoich utworów, a publiczność wzięcia udziału w ciekawych dyskusjach. Imprezom tym niejednokrotnie towarzyszą występy muzyczne i wokalne, a także wystawy plastyczne i fotograficzne. Tak też było w jubileuszowej Izbie, kiedy zebranych wielu twórców i publiczność przywitał dyr. WDK, Marek Jastrzębski, także bohatera wieczoru, poetę Mirosława Welza z Iwonicza- Zdroju.

Prowadzący spotkanie Czesław Drąg przybliżył sylwetę autora dziesięciu zbiorów poetyckich, zrzeszonego w Związku Literatów Polskich. Ma on też na swoim koncie wiele tekstów piosenek i wierszy, do których po skomponowaniu muzyki chętnie sięgają wykonawcy. Tak też było na tym spotkaniu, gdzie można było wysłuchać utworów poety w wykonaniu zespołu muzycznego Mimo Wszystko w składzie: Wojciech „Marian” Chudy, Ernest Kożuch i Wojciech Pieniążek, a także w interpretacji Jolanty Nord, aktorki Teatru Maska. Padły też ciepłe słowa w stosunku do gospodarzy, m.in. list gratulacyjny skierowany na ręce Danuty Pado przez prezesa zarządu Oddziału ZLP w Rzeszowie, Mieczysława A. Łypa, który odczytał w jego imieniu niżej podpisany. Nie obyło się też bez jubileuszowego tortu, ufundowanego przez dyrekcję WDK.

Adam DECOWSKI


 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Mirosław Welz w Podkarpackiej Izbie Poetów

Wojewódzki Dom Kultury zaprasza — 100. Podkarpacka Izba Poetów. Mirosław Welz będzie prezentować tomik „Po drodze”. Spotkanie odbędzie się dnia 9 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Klubie Turkus WDK Rzeszów przy ul. S. Okrzei 7.Wydarzenia kulturalne


Byli wśród nas

Oddział Związku Literatów Polskich w Rzeszowie, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zapraszają na Wieczór literacki z cyklu „Byli wśród nas” Jerzy Pleśniarowicz — człowiek i twórca.

Impreza odbędzie się w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie przy ul. Sokoła 7, dnia 30 stycznia 2017 r. o godz. 18.00. Karta wstępu — 5 zł. Odbiór w kasie Teatru.Wydarzenia kulturalne


WŚRÓD POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH

„Słowa bielsze niż śnieg” — pod tymże wymownym tytułem, dnia 24 stycznia 2017, w lubaczowskim Centrum Aktywności Seniorów odbyło się już kolejne moje spotkanie z czytelnikami. W programie mieściło się czytanie moich książek (poezja i proza). Teksty czytały panie: Krystyna Puka, Józefa Wilkos oraz Janina Ozimek, które zostały uhonorowane tomami wierszy z dedykacjami.

Jestem nie tylko poetką/pisarką, wydawcą i redaktorką, ale również osobą bardzo zaangażowaną w koordynację kultury, a ostatnio w akcję ubiegłorocznego Projektu Rządowego — „Mamy radę, damy radę” m.in. propagującą czytelnictwo: czytanie wraz z lubaczowskimi Seniorami, czytanie lubaczowskim Seniorom. Podczas spotkania prezentowałam nie tylko swoje teksty, ale również opowiadałam o tym, jak one powstawały. Taka lektura w zespole to doskonała okazja do wspólnej wędrówki po krainie fantazji.

Myślę, że spotkanie było dla wszystkich obecnych wspaniałym prezentem. Zawsze mówię sobie, że to, co dostałam w życiu od ludzi powinnam oddawać ludziom. Dostałam od życia wiele dobrego: pełen miłości dom, wspaniałych nauczycieli, przyjaciół, którzy byli motorem pozytywnej energii. Moje ukochane wnuczęta i rodzina to pozytywnie zakręceni ludzie i chętnie się nimi otaczam. Spotkanie zwieńczył temat dokarmiania ptaków i zwierząt na terenie miasta Lubaczowa.

Zachęcam do czytania moich książek. A może szkoły zechciałyby podjąć się podobnej akcji — „Czytam babci i dziadkowi”? Serdecznie dziękuję za piękne spotkanie w ciepłej i miłej atmosferze lubaczowskich Seniorów.


Barbara MAZURKIEWICZ


Słowa bielsze niż śnieg

Spotkanie Barbary Mazurkiewicz z seniorami w lubaczowskim Centrum Aktywności Seniorów przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 31 odbędzie się dnia 23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.00. W programie konkurs czytania wierszy poetki przez seniorów (zwycięzca zostanie uhonorowany przez autorkę tomem wierszy, pamiątkowym kubkiem i dyplomem) oraz organizacja Grup Projektu „Mamy radę, damy radę” w dokarmianiu ptaków na terenie miasta i okolicy.Wydarzenia kulturalne
 

Związek Literatów Polskich