Wydarzenia kulturalne

Rzeszów

Preambuła statutu ZLP


Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.Związek Literatów Polskich

Menu


Wydarzenia kulturalne 2015Wieczór autorski poety i satyryka z Rzeszowa

W siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie odbyło się — dnia 28 stycznia 2015 r. — spotkanie z Adamem Decowskim promującym nowy tomik fraszek, limeryków i aforyzmów Myślą, mową i uczynkiem. Pozycję, ilustrowaną grafikami Wojciecha Atamana, wydało Wydawnictwo Miniatura z Krakowa.

Wieczór autorski poety i satyryka z Rzeszowa otworzyła Barbara Chmura, dyrektor WiMBP w Rzeszowie. Z wyborem wierszy i utworów satyrycznych zapoznał słuchaczy Stach Ożóg, znany recytator i poeta. Stefan Żarów, krytyk literacki i poeta przybliżył obecnym w recenzji postać Adama Decowskiego jako satyryka, a sam bohater tego wieczoru przeczytał słuchaczom wybrane przez siebie teksty z ostatniego zbioru.

W spotkaniu uczestniczyli z rzeszowskiego środowiska literackiego i naukowego, m.in. dr Zofia Brzuchowska, dr Hanna Krupińska-Łyp, dr Jan Wolski. Przybyli także Czesław Drąg, kierownik Działu Upowszechniania Sztuki i Współpracy z Samorządami WDK w Rzeszowie, Józef Tadla, kierownik Osiedlowego Domu Kultury Karton RSM, dziennikarze: Ryszard Zatorski i Stanisław Rusznica, poeci i pisarze oraz duża grupa czytelników i przyjaciół autora.

Rzeszowski grafik, Emilia Wołoszyn, podarowała Adamowi Decowskiemu wykonany przez siebie portret poety. Po zakończeniu spotkania do Adama Decowskiego ustawiła się długa kolejka sympatyków jego twórczości z kwiatami i po autografy na kartach jego nowego tomiku.

Promocja książki Adama Decowskiego

Barbara Chmura, Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie zaprasza na promocję książki Adama Decowskiego Myślą, mową i uczynkiem.

Spotkanie odbędzie się dnia 28 stycznia 2015 r. (środa) o godz. 17:00 w budynku WiMBP w Rzeszowie, ul. Sokoła 13. Wstęp wolny!


Wydarzenia kulturalne


W MIELECKIM ROCZNIKU LITERACKIM

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mielcu odbyło się 10 stycznia 2015 r. spotkanie Grupy Literackiej „Słowo”, w czasie którego promowano trzeci numer Mieleckiego Rocznika Literackiego „Artefakty”. Licząca blisko 300 stron publikacja została poświęcona dokonaniom literackim członków GL „Słowo”, odniesionym sukcesom i związanym z ich działalnością wydarzeniom kulturalnym. Nie zabrakło w niej akcentów zetelpowskich. W dziale „Prezentacje literackie” znalazł się fragment prozy Edwarda Guziakiewicza, prozaika z Mielca (z przygotowywanej powieści SF A jeśli jutra nie będzie) wraz z jego biogramem i zdjęciem. W kalendarium wydarzeń literackich odnotowano spotkanie autorskie Adama Decowskiego, mające miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mielcu 11 stycznia 2014 r. Pamiętano o konkursie poetyckim organizowanym corocznie przez Włodzimierza Gąsiewskiego. Przywołano też inne spotkania z udziałem członków ZLP O/Rzeszów i członków Grupy Literackiej „Słowo”, głównie w związku z plenerami literackimi organizowanymi przez Podkarpacką Izbę Poetów (WDK Rzeszów). Przypomniano jednodniówki wydawane przy tych okazjach, a redagowane przez członków ZLP O/Rzeszów. Został omówiony VII Festiwal Poezji Słowiańskiej (cykliczna międzynarodowa impreza organizowana przez Aleksandra Nawrockiego z ZLP), której jeden z przystanków miał miejsce w Mielcu.

Redaktorem trzeciego numeru „Artefaktów”, podobnie jak poprzednich, jest Zbigniew Michalski, prezes Grupy Literackiej „Słowo”.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Włodzimierz Kłaczyński (ZLP O/Kielce), Włodzimierz Gąsiewski i Edward Guziakiewicz (ZLP O/Rzeszów) oraz Stefan Żarów (wiceprezes RSTK w Rzeszowie).


W Mielcu promocja „Artefaktów”

Mielecka Grupa Literacka „Słowo” zaprasza na promocję „Artefaktów” — Mieleckiego Rocznika Literackiego Nr 3 (2014), która odbędzie się 10 stycznia 2015 r. (sobota) o godz. 16:00 w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu przy ul. Kusocińskiego 2.

Wystąpią: recytacje — Barbara Augustyn i Jan Stępień, śpiew — Przemo Pawłowski i Anna Magdalena Pietryka „Cantica Romanza”.Wydarzenia kulturalne

 

Związek Literatów Polskich